IT organizacije pozivaju da se ne usvoje predložene izmene Zakona o prevozu putnika

Osam najvećih IT organizacija u Srbiji poziva poslanike Narodne skupštine da, pre donošenja odluke o usvajanju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, uzmu u obzir stavove predstavnika IT sektora koji do sada, i pored otvoreno ponuđene pomoći, formalno nisu učestvovali u oblikovanju predloga ovog zakona. Zabrinuti zbog posledica zakonskih izmena koje će biti razmatrane na sednici Narodne skupštine, želimo da iznesemo argumentaciju za neusvajanje Zakona u predloženom obliku.

Organizacije koje stoje iza ovog apela smatraju da predloženi set izmena zadržava probleme koji su već dugi niz godina prisutni u obavljanju delatnosti prevoza putnika u Srbiji, umesto otvaranja tržišta u interesu korisnika usluga prevoza. Iz ugla korisnika, posebno je sporno zadržavanje fiksiranih cena usluga, ograničavanje broja pružalaca usluge, postavljanje neopravdanih uslova za obavljanje delatnosti i onemogućavanje daljeg razvoja savremenih digitalnih servisa, čime se veštački podiže cena usluge i troškovna neefikasnost svaljuje na krajnjeg korisnika.

Predložene zakonske izmene su protivne principima slobodne tržišne utakmice i Programu Vlade Srbije, a pogotovo njegovim delovima koji se odnose na smanjenje digitalnog jaza i digitalizacije tradicionalnih industrija, dok otežavaju ulazak novih učesnika na tržište, suprotno delu programa Vlade koji se odnosi na stimulativno poslovno okruženje. I pored toga, Vlada Srbije je usvojila predlog ovog zakona na sednici održanoj 20. septembra.

Umesto konkurencije i digitalizacije usluga, predložene izmene i dopune pokušavaju da sačuvaju poslovne modele koji nisu prilagođeni savremenom društvu. Predložene izmene zakona onemogućavaju otvaranje tržišta za alternativne oblike prevoza putnika, dok postojeći učesnici na tržištu nisu motivisani da usluge unapređuju, a krajnjim korisnicima se ograničava izbor i pružaju manje kvalitetne usluge po višim cenama.

U potpunosti razumemo izazove u regulisanju ove oblasti na koje su naišle i druge države širom sveta, ali i zemlje u našem okruženju. Ipak, mnoge od njih su našle način da omoguće inovativnim poslovnim modelima da funkcionišu, uz očuvanje konkurencije i izbegavanje privilegovanja određenih pružalaca usluga. U tom smislu, jednaki tretman klasičnih taksista i pružalaca alternativnih usluga prevoza treba da podrazumeva slobodnu konkurenciju, objektivno neophodne, jasne i transparentne uslove za obavljanje delatnosti.

U vezi sa svime navedenim, verujemo da je u ovom trenutku potrebno glasati protiv usvajanja predloženih izmena i dopuna Zakona, te pri nadležnom ministarstvu oformiti novu radnu grupu sa predstavnicima IT sektora. Verujemo da bi takvo telo bilo u stanju da sagleda oblast koja se reguliše u njenoj celosti, uzimajući u obzir inovativne poslovne modele koji u celom svetu menjaju industriju prevoza putnika, u korist svih učesnika na tržištu. Kao više puta do sada, ponavljamo da smo spremni da se uključimo u rad ove radne grupe, te da stavimo na raspolaganje svoje vreme, stručnost i iskustvo za iznalaženje najboljeg zakonskog rešenja u ovoj oblasti.

Niški klaster naprednih tehnologija
Subotički IT klaster
IKT mreža
Vojvođanski IKT klaster
IT klaster Centralne Srbije
Inicijativa „Digitalna Srbija“
Zrenjaninski IKT klaster
SEE ICT