Vodič za ESOP — kako da nagradite zaposlene udelom u kompaniji?

Vodič za ESOP (employee stock ownership plan), koji predstavlja mehanizam za nagrađivanje ključnih zaposlenih dodeljivanjem akcija ili udela u kompaniji,  objavili smo u saradnji sa projektom „Srbija Inovira”, koji uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sprovodi ICT Hub. Vodič je namenjen srpskim startapima i kompanijama kako bi im olakšao korišćenje domaćeg ESOP rešenja. 


Primenom ESOP-a  kompanije mogu steći kvalitetan instrument za stimulisanje zaposlenih u radu odnosno nagrađivanje zaposlenih za njihov učinak, po veoma povoljnim poreskim uslovima, uz istovremeno povećanje stabilnosti tima, što predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju startap kompanije.

ESOP se dugo razvijao u američkoj praksi i pravu – kompanije, naročito startapi, ga koriste dugi niz godina i predstavlja osnovni instrument za stimulaciju zaposlenih. Ovim vodičem želimo da ohrabrimo što više domaćih kompanija da primene ESOP i olakšamo im razumevanje i primenu ovog modela nagrađivanja, izjavio je Ivan Kostić, menadžer za pravna i regulatorna pitanja u Inicijativi Digitalna Srbija. 

ESOP kao mehanizam za nagrađivanje ključnih zaposlenih u kompaniji putem dodele akcija/udela, odnosno mogućnosti da postanu suvlasnici u kompaniji uveden je u Srbiji 2020. godine izmenama Zakona o privrednim društvima, kojima je omogućeno društvima sa ograničenom odgovornošću da izdaju novi instrument – pravo na sticanje udela, i tako omoguće zaposlenima da steknu udeo u kompaniji.  

Vodič pruža detaljno objašnjenje za implementaciju domaćeg rešenja u tri koraka – registracija sopstvenog udela, izdavanje finansijskog instrumenta zaposlenima i, na kraju, sticanje udela u kompaniji. Objašnjen je postupak pred Agencijom za privredne registre, kao i pred Centralnim registrom depo i kliringa hartija od vrednosti RS. Pored toga, dati su i ilustrativni primeri svih dokumenata koje se pripremaju u postupku, kaže Milan Marinković, autor vodiča.

 

Važno je istaći da pored veoma detaljnog opisa samog procesa, vodič sadrži i konkretne primere, odnosno obrasce akata koji se koriste u postupku, pa kompanije uz pažljiv pristup mogu, bez podrške i troškova pravnih i finansijskih konsultanata, samostalno sprovesti proceduru izdavanja i dodele finanijskog instrumenta zaposlenima, dodaje Marinković. 

Vodič je namenjen kako startapima, tako i ostalim kompanijama, bez obzira na veličinu, koje žele da motivišu svoje zaposlene. Vodič za ESOP dostupan je svima na Startap portalu ovde.