Nove tehnologije u poljoprivredi — pokrenuli smo platformu Agro kursevi

Juče je u Mokrinu održan događaj koji smo organizovali sa našim članom BioSens Institut, a povodom pokretanja platforme Agro kursevi. Platforma je još jedan proizvod projekta „Preduzmi ideju”, koji sporovodimo uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Na razvoju platforme je pored navedenih organizacija učestvovala i Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (UNFAO).


Pored predstavljanja Agro kurseva prisutni su mogli da čuju više o sledećim koracima kada je reč o razvoju tehnološke komponente u domaćoj poljoprivredi u okviru panela u kome su učestvovali predstavnici BioSens Instituta. Sanja Brdar, rukovodilac Centra za informacione tehnologije u Institutu BioSens, Milica Trajković, rukovodilac Centra za inovacije i razvoj poslovanja, Miloš Pajić, stariji istraživač, i Gordan Mimić, naučni saradnik u Institutu, osvrnuli su se na značaj inovacija i modernih tehnologija za napredak i produktivnost u poljoprivredi.

„Poljoprivredne tehnologije ili skraćeno AgTech (Agriculture Technology) su tehnologije koje imaju za cilj povećanje prinosa, efikasnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje. Bez primene ovih tehnologija je veoma teško postići dobre rezultate koji se očekuju u današnjoj vrlo surovoj i tržišno orjentisanoj poljoprivrednoj proizvodnji. AgTech tehnologije nam stvaraju mogućnosti da unapredimo poljoprivrednu proizvodnju i učinimo je profitabilnijom nego što je sada. Ne postavlja se više pitanje da li ove tehnologije doprinose napretku u poljoprivredi, već koliki napredak se može ostvariti primenom ovih tehnologija. Što se ranije krene u primenu ovih inovativnih tehnologija, to će rezulati biti bolji i vidljiviji”, istakao je Miloš Pajić.

Upravo su nas ove i slične činjenice motivisale da u saradnji sa pomenutim organizacijama pokrenemo platformu koja ima za cilj da sadašnjim i budućim poljoprivrednicima otkrije i približi nove tehnološke i ekonomske trendove na kojima se sve više bazira savremena poljoprivredna proizvodnja u svetu i kod nas. Od upotrebe senzora, preko robotike i satelitskih podataka za poljoprivredu, pa sve do načina za pokretanje posla u ovom sektoru, polaznik kursa će imati priliku da stekne kvalitetne
uvide i proširi sliku o poljoprivrednim inovacijama.

Programski direktor projekta Tadej Kurepa je na samom početku događaja naglasio koliko su važni zajednički poduhvati poput ovog i istakao našu spremnost da kroz projekat „Preduzmi ideju” ali i druge projekte nastavimo da podstičemo širenje informacija i znanja o inovativnim tehnologijama u različitim oblastima.

Simbolično u Mokrinu, prvom digitalnom selu u Srbiji, okupili smo predstavnike različitih sektora relevantnih za razvoj ove oblasti, kako bi pored upoznavanja sa novom platformom, još jednom otvorili diskusiju na temu značaja tehnoloških segmenata, poput veštačke inteligencije za ostvarenje punog potencijala domaće privrede.

„Savremeni sistemi za podršku odlučivanju u poljoprivredi neizostavno sadrže komponente veštačke inteligencije. U mnoštvu podataka sa senzora, meteo stanica, bespilotnih letelica i satelita pronalaze se skriveni obrasci od koristi za identifikaciju useva, zoniranje parcela, predikcije prinosa, pojavu bolesti pre vidljivih simptoma, optimizaciju navodnjavanja i brojne druge primene. Da bi se u potpunosti iskoristio potencijal veštačke inteligencije neophodna je bliska saradnja eksperata iz oblasti agronomije i računarskih nauka kako bi razvijeni sistemi pomogli pri donošenju strateških i operativnih odluka u poljoprivrednoj proizvodnji”, naglasila je Sanja Brdar iz Instituta BioSens.

Svi zainteresovani imaće priliku da više o ovoj temi čuju i edukuju se kroz kurseve koji su dostupni na sajtu https://www.agrokursevi.rs/.