Pet beogradskih fakulteta zainteresovano za novi master program u saradnji sa IT industrijom

Prvi u nizu panela pod nazivom „Inovativni pristup razvoju savremenih akademskih programa za poslove budućnosti“ održan je u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Zainteresovanim beogradskim fakultetima predstavljeni su detalji Javnog konkursa za izbor master programa iz oblasti IT-ja, programiranja, analize podataka i organizacije koji je nedavno pokrenulo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa našom organizacijom. Među visokoobrazovnim institucijama koje su iskazale interesovanje za konkurs bili su, pored Univerziteta u Beogradu, i pet fakulteta – Elektrotehnički, Matematički, Mašinski, Saobraćajni i Fakultet organizacionih nauka.


Ispred Vlade Republike Srbije na skupu se obratila Svetlana Jovanović i istakla da je cilj ovog specifičnog javnog konkursa da se kroz promovisanje saradnje akademske zajednice i privrede razviju studijski programi koji odgovaraju potrebama tržišta.

„Činilo nam se da je proces reakreditacije dobra prilika da pozovemo fakultete da zajedno sa privredom naprave jedan još bolji i još moderniji program u odnosu na potrebe koje je Inicijativa „Digitalna Srbija“ u ime privrede prepoznala na tržištu rada.“

Konkursom je određeno da prijavljeni programi moraju da obuhvate predmete iz oblasti distribuiranog računarstva, analize podataka, interaktivnog računarstva, i bar jedan obavezni predmet iz organizacije i upravljanja koji će studentima sa prethodnim tehničkim znanjima ponuditi poslovne veštine neophodne za razvoj digitalnih proizvoda.

„Ovo nije program samo iz oblasti informacionih tehnologija, ovo je program koji zapravo treba da unapredi i biznis i ekonomska znanja iz oblasti finansija, ekonomije, prava – svih onih pitanja koja su izazovi za IT kompanije koje treba da posluju ne samo u Srbiji, već i globalno. U tom smislu, bilo nam je važno da se kroz bodovanje potencira udruživanje različitih fakulteta,“ istakla je Jovanović.

Govoreći ispred naše organizacije, Đorđe Đurđević je istakao da javni poziv široko definiše oblasti softverskog inženjerstva, analize podataka, programiranja igara, organizacije i upravljanja, ali da se od fakulteta i univerziteta očekuje da kroz svoje prijave sami odrede na koju oblast će se predloženi program fokusirati, utvrđivanjem obaveznih i izbornih predmeta.

Đurđević je posebno naglasio da u realizaciji nastave, pored nastavnika i saradnika zaposlenih na visokoškolskoj ustanovi koja se prijavljuje, prema uslovima konkursa, znatno se vrednuje učešće stručnjaka iz privrede.

„Važno je da se u ovaj konkurs uključi i privreda, tako da stručnjaci iz industrije mogu da pomognu u delu u kome su njihove kompetencije i ekspertsko znanje, da pruže taj neki praktičan uvid. Oni donose ono što studenti ne mogu da čuju sa neke druge strane – da budu izloženi svakodnevnim izazovima i problemima sa kojima će se suočavati kada završe svoje školovanje i kada počnu da rade,“ istakao je Đurđević i dodao da uslovi konkursa nalažu da program obavezno sadrži stručnu praksu i praktičan rad u trajanju od najmanje osam nedelja kod kompanija koje posluju u nekoj od navedenih oblasti.

O tehničkim uslovima za prijavu na konkurs govorio je Vladimir Bojković iz Ministarstva prosvete. Bojković je istakao da je konkurs je otvoren za sve državne univerzitete ili fakultete koji već imaju studijske programe iz računarstva, informacionih tehnologija, menadžmenta ili organizacionih nauka, dok privatne visokoškolske ustanove mogu da učestvuju u okviru zajedničke prijave sa državnim univerzitetima ili fakultetima.

„Vrednovanje će vršiti Komisija koju je imenovao ministar i koja ima predstavnike ministarstva, predstavnike vlade, dva predstavnika Inicijative „Digitalna Srbija“ iz redova poslodavca i dva predstavnika sa visoko školskih ustanova iz inostranstva,“ istakao je Bojković.

Predviđeno je da master program traje tri semestra, dok će prijavljene visokoškolske institucije morati da predlože i najmanje jedan kratki studijski program iz navedenih oblasti.

Vlada Republike Srbije finansiraće proces akreditacije, potrebnu opremu i sredstva za naknade studenata na studentskoj praksi u iznosu od 11 miliona dinara za najmanje jedan studijski program koji bude izabrala komisija sastavljena od predstavnika državnih institucija, IT kompanija članica naše organizacije i visokoškolskih ustanova iz inostranstva.

Ministarstvo prosvete obezbediće 15 budžetskih, od ukupno 35 studentskih mesta na svakom nagrađenom programu, a mi ćemo u školskoj 2019/2020. godini stipendirati do deset studenata, bez obaveze prakse ili zaposlenja u kompanijama koje okupljamo. Između ostalog, Inicijativa će podržati realizaciju ovog javnog konkursa i tako što će za najviše dva izabrana master programa opremiti dve IT učionice.

Visokoškolske institucije čiji programi budu izabrani na konkursu biće u obavezi da omoguće upis najmanje dve generacije studenata, počev od školske 2019/2020. godine.
Javni konkurs biće otvoren do 15. aprila, a zainteresovane visokoškolske ustanove mogu da se prijave elektronskim putem na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.