Zajednički predlog Inicijative „Digitalna Srbija“ i Digitalne zajednice za unapređenje poreskog okvira za podsticanje ekonomije zasnovane na inovacijama i poslovanja IT sektora

Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Digitalna zajednica, dve neprofitne organizacije koje okupljaju veliki broj kompanija i preduzetnika aktivnih u IT sektoru, su u prethodnom periodu dogovorile saradnju sa ciljem definisanja zajedničkih predloga mera usmerenih na unapređenje poreskog okvira. Kao rezultat ove saradnje, početkom juna 2021. fomulisan je predlog 11 mera koje će, ako budu usvojene, podstaći razvoj ekonomije zasnovane na inovacijama i podržati dalji razvoj IT sektora kao jednog od najznačajnijih i najvitalnijih segmenata domaće privrede.


Sagledavši iz različitih uglova prilike za dalji globalni rast ove industrije i prepreke koje se nalaze na tom putu, dve organizacije su se usaglasile oko predloga paketa mera koji će, ako bude usvojen:

  1. pomoći domaćoj privredi da se na globalnom tržištu dalje nametne inovacijama pretočenim u intelektualnu svojinu u domaćem vlasništvu (predlog Inicijativa „Digitalna Srbija“ uz pozdršku Digitalne zajednice)
  2. omogućiti Srbiji da mladim i obrazovanim ljudima pruži dodatne razloge da ostanu i da svoj talenat ostvare na najbolji mogući način (predlog Inicijative „Digitalna Srbija“ uz podršku Digitalne zajednice)
  3. pružiti dodatnu podršku malim privrednim subjektima da nastave rast i razvoj na globalnom tržištu (predlog Digitalne zajednice uz podršku Inicijative „Digitalna Srbija“)

Namera iza definisanja ovih predloženih mera je da se u Srbiji stvore prilike da se:

  1. podstaknu inovacije i stvaranje sopstvenih proizvoda sa intelektualnom svojinom u domaćem vlasništvu
  2. poveća međunarodna konkurentnost kompanija koje posluju u Srbiji
  3. podstakne zapošljavanje i ulaganje u razvoj mladih stručnjaka
  4. smanji odlazak najkvalifikovanijih stručnjaka
  5. pruži dodatna podrška malim privrednim subjektima suočenim sa posledicama isteka privremenih podsticaja za kvalifikovana novozaposlena lica i COVID-19 krize

Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Digitalna zajednica su se u prethodnom periodu založile da Vlada Srbije razmotri usvajanje predloženih mera i izložile argumentaciju na koji način bi njihovo usvajanje doprinelo globalnom rastu domaće privrede. Obe organizacije pozdravljaju najavu u javnosti da će deo predloženog paketa ući u proceduru donošenja, ali se i dalje snažno zalažu za usvajanje ostatka predloženih mera jer u velikoj meri doprinosi ispunjavanju zajednički definisanih strateških ciljeva međusobne saradnje.