Vladimir Petrović, kompanija Visaris: Našim IT firmama često fali jak biznis aspekt

Vladimir Petrović je jedan od osnivača i direktor razvoja u kompaniji Visaris, članu Inicijative „Digitalna Srbija“.Vladimir smatra da u Srbiji postoje tehnički vrlo potkovani kadrovi, ali da često problem sa kojim se IT firme susreću leži u nedovoljnom biznis znanju kojim raspolažu zaposleni.