Milija Suknović, dekan FON: Program koji je simbioza teorijskog i aplikativnog