Milija Suknović, dekan FON: Program koji je simbioza teorijskog i aplikativnog

Prof. dr Milija Suknović, dekan Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, govori o strukturi programa koji su zajednički kreirali ETF i FON, uz poseban osvrt na kratke studijske programe koji će biti dostupni.