Objavili smo izveštaj Žene u srpskom startap ekosistemu 2024

Projekat Preduzmi ideju koji sprovodimo u saradnji sa USAID i partnerima, kroz izveštaj Žene u srpskom startap ekosistemu 2024 nastavio je i ove godine da prati položaj žena u srpskom startap ekosistemu, sa ciljem da doprinese smanjenju rodnog jaza i većem učešću žena u inovacionom ekosistemu. Kao što smo naglasili i u ranijim istraživanjima, neravomerno učešće žena u tehnološkom preduzetništvu dovodi do toga da značajan razvojni potencijal ostaje neotkriven i neiskorišćen. 


Između ostalog, projekat Preduzmi ideju nastoji da doprinese smanjenju rodnog jaza u startap ekosistemu ne samo kroz godišnja istraživanja, već i pružajući jednaku mogućnost i muškarcima i ženama da se upoznaju sa inovacionim preduzetništvom i steknu znanja i veštine uz pomoć kojih će moći da krenu u startap poduhvat ili da već postojeći startap dalje razvijaju i pripreme se za izazove poslovanja na globalnom tržištu. 

Tokom prethodne tri godine podržali smo gotovo 3.000 devojaka i žena kroz radionice ideacije, kurseve tehnološkog preduzetništva na STEM fakultetima Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu, program razvoja veština mentorisanja startapa za nastavnike i istraživače Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu, program mentorisanja za studentske startape, radionice za razvoj tzv. mekih veština, događaje koji stvaraju prilike za umrežavanje u oblasti istraživanja i razvoja, startap vikende u različitim delovima Srbije, kao i kroz već dobro prepoznatljivu regionalnu SPLET Tech konferenciju. 

Žene su ostavile svoj pečat u oblikovanju aktivnosti i rezultata projekta Preduzmi ideju kao učesnice, startap osnivačice, mentorke, predavačice, autorke, istraživačice, koordinatorke, menadžerke i direktorke. Njihov raznoliki doprinos ne samo da je obogatio naš projekat, već je i primer koji je potvrdio da žene imaju značajnu ulogu u svim aspektima razvoja tehnološkog preduzetništva i inovacionog ekosistema.

Imajući sve to na umu, danas predstavljamo treći sveobuhvatni izveštaj Žene u srpskom startap ekosistemu, koji se bavi brojem i ulogom žena u srpskim startap kompanijama, faktorima koji ograničavaju veće učešće žena u menadžmentu startapa i veće interesovanje devojaka za obrazovanje u IT studijskim programima…