Predlozi Inicijative „Digitalna Srbija“ za dopune Zakona o inovacionoj delatnosti

Proteklih meseci, Inicijativa „Digitalna Srbija“ je zajedno sa preko 30 predstavnika javnog i privatnog sektora u okviru Vladine Radne grupe radila na pripremi Strategije razvoja startap ekosistema za period od 2021. do 2025. godine. Jedna od ključnih mera koju nacrt Strategije predviđa je prepoznavanje uloge i značaja startapa za razvoj inovacija u Republici Srbiji.

U skladu sa ovom merom, predložili smo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležnom za inovacionu delatnost Republike Srbije, predlog za odgovarajuće dopune Zakona o inovacionoj delatnosti.


Ključne izmene koje smo predložili odnose se na prepoznavanje startapa i poslovnih anđela u srpskom pravnom okviru, kao i na stvaranje sistema u kome oni mogu da imaju olakšan pristup podsticajnim merama koje utvrđuje Vlada Srbije i drugi državni organi. Predlozi naše organizacije su predstavljeni u ovom dokumentu izrađenom u okviru projekta „Preduzmi ideju“ koji sprovodimo u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID).

Kako je počela i Javna rasprava o nacrtu ovog Zakona, pozivamo sve zainteresovane strane da se u nju uključe i ukažu na prilike da se tekst dalje unapredi kako bismo iskoristili i ovu priliku da zajedno doprinesemo da Srbija prepozna značaj i ulogu startap ekosistema za razvoj ekonomije znanja i inovacija.