Oblast: Strukture podataka

Algoritmi i strukture podataka (2) Univerzitet u Nišu

Algoritmi i strukture podataka

Upoznavanje studenata sa osnovnim strukturama podataka, principima za njihovu efikasnu implementaciju na računaru, kao i sa osnovnim algoritmima i algoritamskim strategijama za…
Algoritmi i strukture podataka (1) Matematički / Mašinski fakultet

Algoritmi i strukture podataka

Sticanje osnovnih znanja o strukturama podataka, fundamentalnim algoritmima, analizi i strategijama konstrukcije algoritama.