Prijava

Prijava na konkurs za upis studenata na Master 4.0 programe će otpočeti nakon tehničkog procesa akreditacije koji je u toku, a plan je da studijski programi prva dva konzorcijuma (ETF / FON i Univerzitet u Kragujevcu) započnu u prvom semestru školske 2019 / 2020. Druga dva programa (konzorcijuma Mašinskog i Matematičkog fakulteta, kao i Univerziteta u Nišu) počeće sa upisom u januaru 2020.

U nastavku su informacije preuzete iz konkursne dokumentacije koju su fakulteti i univerziteti predali na Javnom konkursu Ministarstva prosvete. Nakon akreditacije svi detalji će biti potvrđeni i objavljeni ovde, kao i na matičnim sajtovima fakulteta.

Broj bodova

90 ESPB

Trajanje studija

3 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

15

Broj stipendija Inicijative „Digitalna Srbija“

5

Uslovi upisa

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije na studijskom programu koji je akreditovan u polju tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka sa najmanje 240 ESPB.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Rang lista kandidata utvrđivaće se na osnovu prosečne ocene studiranja postignute na osnovnim akademskim studijama i rezultata postignutih na prijemnom ispitu za kandidate koji nisu završili Fakultet organizacionih nauka ni Elektrotehnički fakultet. Prijemni ispit se sprovodi u formi testa.

Rang lista se utvrđuje na osnovu formule

p = 0.6 x OcOS + 0.4 x PIS + (2 - M/24)

gde je p ponderisana srednja ocena, OcOS prosečna ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama, PIS broj poena ostvaren na prijemnom ispitu (može biti u rasponu od 0 do 10), M broj meseci studiranja od trenutka upisa na osnovne akademske studije.

Predviđeno je da studenti koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu ili na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu imaju PIS=10 bez polaganja prijemnog ispita.

Rok za prijavljivanje

od 25. septembra do 1. oktobra 2019.

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 246.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 3.700

Broj bodova

90 ESPB

Trajanje studija

3 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

15

Broj stipendija Inicijative „Digitalna Srbija“

5

Uslovi upisa

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije na studijskom programu iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, matematike, računarskih nauka, mašinskog inženjerstva, organizacionih nauka, informacionih tehnologija, biomedicinskog inženjerstva ili na nekom srodnom studijskom programu sa najmanje 240 ESPB.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Rang lista kandidata utvrđivaće se na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja – postignut prosek na prethodnom nivou studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa koju utvrđuje Programski savet studijskog programa.

Rok za prijavljivanje

od 20. septembra do 1. oktobra 2019.

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 70.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 1.600