Poreska uprava objavila Uputstvo za primenu Testa samostalnosti u poreskoj kontroli

Nakon što je Vlada Srbije prošle godine predstavila predlog izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, uključujući i takozvani Test samostalnosti preduzetnika, Inicijativa „Digitalna Srbija“ pokrenula je razgovore sa organizacijom Digitalna zajednica, kao i sa Vojvođanskim IKT klasterom. U ovim razgovorima došlo se do zaključka da i dalje postoji dosta različitih tumačenja i neizvesnosti kako će primena Zakona izgledati u praksi.

Ove organizacije su se složile sa predlogom Digitalne zajednice da bi javno dostupno, obavezujuće uputstvo za primenu novonastalih izmena pomoglo delatnicima u IT sektoru da bolje razumeju namere zakonodavca, te zaključe da li je potrebno da prilagode svoje poslovanje kako bi ostvarili sva prava koja im sleduju iz Zakona i izbegli rizik od poreskog prekršaja.

Inicijativa „Digitalna Srbija“ je ponudila pomoć u izradi nacrta ovog dokumenta i omogućila predstavnicima Digitalne zajednice i Vojvođanskog IKT klastera da kroz svoje komentare identifikuju nejasnoće kako bi Poreska uprava, prilikom izrade Uputstva, u obzir uzela što veći broj pojedinačnih slučajeva i otklonila sve moguće nedoumice u tumačenju Zakona.

Nacrt je upućen Poreskoj upravi koja ga je upotrebila u izradi finalnog Uputstva koje je danas objavljeno. Objavljeni dokument ne menja suštinu Testa samostalnosti i ne uvodi nova pravila, već daje pojašnjenja u vezi sa primenom Zakona i bliže objašnjava namere zakonodavca.