Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu: Master 4.0 donosi direktan dijalog studenata i privrede