Inovacije za održivu budućnost: Predstavljen Vodič za zelene tehnologije

U okviru projekta Preduzmi ideju koji realizujemo sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), nastao je besplatni vodič „Zelene, održive tehnologije i inovacije”, koji je namenjen svima koji se interesuju za održivost, ekologiju i tehnološke inovacije. Vodič je osmišljen s ciljem da podrži kompanije, organizacije i pojedince u usvajanju inovativnih tehnologija koje doprinose očuvanju naše planete.


Ovaj besplatni vodič nastao u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Niš i Fakultetom zaštite na radu u Nišu, sa ciljem da čitaocima pruži osnovna saznanja, inspiraciju i praktične smernice, kako bi im pomogao da razumeju šta sve obuhvata ova oblast, aktivno se uključe u održivi razvoj i doprinesu izgradnji bolje budućnosti za sve.

Ovakve inicijative i događaji su izvanredna prilika za nas, istraživače i autore, da stupimo u interakciju sa širom publikom i dalje komuniciramo svoje poglede na nove zelene tehnologije. Iskreno se nadam da su gledaoci podelili naš entuzijazam i da su napustili događaj puni energije da dalje istražuju mnoštvo mogućnosti koje održive tehnologije konstantno donose, rekao je prof. dr Srđan Glišović, jedan od autora Vodiča za zelene, održive tehnologije i inovacije.

U Srbiji, najveći broj startap kompanija i timova deluje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Digitalizacija procesa omogućava brzi razvoj proizvoda i pruža mnogo prilika za kreiranje inovativnih rešenja zasnovanih na IKT. Međutim, globalno gledano, mnogi uspešni startapi ne dolaze samo iz IT sektora, već i iz oblasti biotehnologije, mobilnosti, održivih i zelenih tehnologija. Srbija već ima institucije, istraživače i kompanije u ovim sektorima, a fokusiranjem na razvoj inovacionog ekosistema usmerenog ka zelenim i održivim tehnologijama, možemo postići diversifikaciju i povećati broj startap projekata u ovim oblastima. Naš vodič je korak ka popularizaciji inovativnog preduzetništva i prilika u ovim sektorima, posebno sa akcentom na zelene i održive tehnologije, izjavio je dr Milan Ranđelović, direktor Naučno-tehnološkog parka Niš.

Cilj ovog vodiča je razumevanje važnosti zelelenih tehnologija i prednosti koje one nose sa sobom, podstičući multidisciplinarnost i interakciju između različitih sektora, uključujući nauku, tehnologiju, inženjering i preduzetništvo. Ova interdisciplinarna saradnja otvara vrata za inovativna rešenja koja kombinuju tehnologiju, ekologiju i društvenu odgovornost, izjavio je Tadej Kurepa, programski direktor projekta Preduzmi ideju.

Vodič „Zelene, održive tehnologije i inovacije” je besplatan i dostupan svima koji žele da doprinesu očuvanju životne sredine i stvaranju održive budućnosti. Možete ga preuzeti na https://www.preduzmi.rs/zelene-odrzive-tehnologije-i-inovacije/.