Prvi put u Srbiji: besplatni internet kurs o epidemiji

Savremeni interdisciplinarni kurs „Epidemija“ od danas je dostupan na besplatnoj internet platformi net.kabinet. Kurs na zanimljiv način povezuje srednjoškolska znanja o fenomenu epidemije iz ugla biologije, hemije, matematike i informatike, a kroz njega nas vode popularno pisani tekstovi, ilustracije, kvizovi i glumac Miloš Biković kao narator u edukativnim video sadržajima. Prvi ovakav kurs u Srbiji pokrenuli smo u saradnji sa Fondacijom Petlja i i UNICEF-om.


Svet se pre godinu dana suočio sa novom epidemijom, a time su postala aktuelna pitanja šta je epidemija, kako se prenose virusi, da li nas maska štiti, šta je eksponencijalni rast, zašto je važno da peremo ruke baš 20 sekundi, da li treba da primimo vakcinu… Odgovori na ova i slična pitanja deo su zvaničnih programa nastave i učenja biologije, hemije, matematike i informatike, a od danas su ujedinjena i u kursu „Epidemija“ dostupnom na adresi petlja.org/net.kabinet. Ovu platformu, koja je do sada bila prepoznatljiva po edukativnim materijalima za učenje informatike i računarstva, razvili smo prošle godine zajedno sa Fondacijom Petlja. Usposavljanjem saradnje sa UNICEF-om u Srbiji, net.kabinet sada otvara vrata i drugim nastavnim predmetima kroz serijal interdisciplinarnih kurseva koji počinje „Epidemijom“.

Novi kurs na platformi net.kabinet je kreiran na osnovu zvaničnog programa nastave i učenja i pre svega je namenjen učenicima trećeg razreda gimnazije i nastavnicima koji im predaju biologiju, hemiju, matematiku i informatiku, a jednako je koristan svima koji su radoznali ili žele da osveže znanja relevantna za situaciju u kojoj se svet trenutno nalazi.

Kako kaže Nebojša Vasiljević, direktor Fondacije Petlja i jedan od autora kursa, uz interdisciplinarni pristup na kom se temelji „Epidemija“ brišu se granice između tradicionalno postavljenih nastavnih predmeta te polaznici stiču veštinu sagledavanja problema iz različitih uglova.

Mi smo krenuli od modernizacije učenja programiranja i jedan od glavnih principa je da se što više uči kroz domene primene. Onda smo videli koliko nam interdisciplinarnosti nedostaje u nastavi i zapravo smo samo nastavili putem dalje međupredmetne povezanosti. I onda shvatite da ne postoji tema koja je toliko živo povezala različite naučne discipline kao što je trenutno epidemija,“ istakao je Vasiljević.

„Epidemija“ je pisana razumljivim jezikom i obogaćena je konkretnim primerima, vezama sa trenutnom epidemijom, atraktivnim ilustracijama i video materijalima sa laboratorijskim eksperimentima kako bi se ova važna životna tema što više približila učenicima. 

„Možda niko ne zna kako će izgledati poslovi budućnosti, ali je sasvim sigurno da će deca koja se danas školuju sutra sedeti u multidisciplinarnim timovima. U tom smislu, net.kabinet je važan jer nije tek skup lekcija o epidemiološkim fenomenima iz ugla različitih naučnih disciplina, već veliki iskorak ka prožimanju četiri školska predmeta od kojih svaki daje sopstveni doprinos razumevanju krovne teme, što je u ovom slučaju epidemija. Takav način rada predstavlja pripremu za realan svet u kome ne postoje jasne granice između različitih nastavnih oblasti, već učenike motiviše da povezuju različita znanja i razmišljaju izvan ponuđenih okvira,“ objašnjava naš direktor Nebojša Đurđević.

Osim što je važno da se približi učenicima, zamišljeno je da kurs podstakne saradnju među predmetnim nastavnicima. Svakom nastavniku je u jednostavnom onlajn okruženju net.kabineta omogućena direktna komunikacija sa učenicima i praćenje njihovog napretka kroz kurs. 

„Kurs „Epidemija“ briše granice između nastavnih predmeta, nastavu premešta u digitalni prostor, a ipak omogućava interakciju među učenicima i nastavnicima. Iskoristili smo sadašnju situaciju u kojoj se nastava u gimnazijama delimično odvija u digitalnom okrženju, a koja pogoduje realizaciji interdisciplinarne nastave s obzirom na to da omogućava fleksibilan raspored, zajedničko prisustvo i više nastavnika na času što su prepreke klasične nastave koje nastavnici često navode. Važan aspekt pokretanja kursa „Epidemija“ je svakako i to što on može poslužiti kao model na osnovu kojeg nastavnici mogu timski u svojoj školi kreirati druge interdisciplinarne kurseve,“ izjavila je Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Sam kurs je nastao kroz saradnju hemičara, biologa, softverskih inženjera, psihologa, ilustratora, animatora, a svoju podršku projektu dao je i volonterski se angažovao oko njega i popularni glumac i prijatelj Inicijative „Digitalna Srbija” Miloš Biković u ulozi naratora u edukativnim videima koji su deo kursa.

Svet u kome se dešava digitalna revolucija je svet koji se ubrzano menja. Za funkcionalan i produktivan život u takvom svetu potrebno je adekvatno obrazovanje. Razlog zašto sam se odlučio da podržim kurs „Epidemija“ na platformi net.kabinet jeste što se upravo kroz njega đaci stimulišu da razmišljaju i budu kreativni, a to su sposobnosti koje su mladim ljudima potrebne da se suoče sa sutrašnjicom,“ rekao je Biković.

Nakon objavljivanja kursa posvećenog epidemiji, u planu je da se u narednih mesec dana na net.kabinetu postave još dva iz serije kurseva koji povezuju različite oblasti u cilju jačanja kritičkog razmišljanja i podsticanja potencijala za rešavanje realnih problema.