KO SMO MI?

Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su naši osnivači, danas okupljamo više od 30 organizacija i kompanija članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima. 

Naš cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije. Na putu ka tom cilju ulažemo u strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.

Svojim radom pružamo podršku startapima kako bi pokrenuli i proširili svoje poslovanje u Srbiji i na globalnom tržištu. Usmeravamo svoje aktivnosti na razmenu ideja, formiranje zajednica, olakšavanje pristupa mentorstvu i razvoj programa za ubrzanje rasta i privlačenje domaćeg i stranog kapitala.

ZAŠTO ŠIRIMO TIM?

Kako bismo nastavili svoje aktivnosti na polju jačanja domaće digitalne ekonomije, nedavno smo sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) sklopili četvorogodišnji ugovor za unapređenje inovacionog ekosistema u Srbiji, kako bismo:

– unapredili inovacije i preduzetnički način razmišljanja i
– podstakli tržišno orijentisani pristup i komercijalizaciju inovacija.

Ovim ćemo doprineti sistemskom stvaranju većeg broja domaćih inovativnih biznisa sa globalnim dosegom, a na putu ka tom cilju smo se udružili sa Startitom, kompanijom PwC, Novom Iskrom i Fakultetom organizacionih nauka.

Da bismo ostvarili sve što planiramo potrebna nam je pomoć i zato krećemo u potragu za novim kolegama i koleginicama.

Ako želiš da postaneš deo organizacije koja okuplja neke od najuspešnijih pojedinaca i kompanija u domaćem digitalnom ekosistemu, veruješ da je ideja o Srbiji kao jednoj od vodećih digitalnih ekonomija ostvariva i misliš da za tu ideju vredi uložiti trud, pozivamo te da pogledaš otvorene pozicije u nastavku. Svaki konkurs biće otvoren dok za tu poziciju ne dođemo do dogovora sa nekim od kandidata.

Otvorene pozicije

Activity Manager – Innovation

Marketing and Communications Coordinator

Finance and Operations Coordinator

Project Implementation Analyst

Marketing and Communications Manager