Mejkers labovi u 11 izabranih srednjih škola do kraja godine: učionice budućnosti za istraživanje, učenje i inovacije

Na konkursu za srednje škole iz cele zemlje, koji je u decembru raspisala Grupa za obrazovanje (koju pored nas čine još tri organizacije: Nordeus fondacija, Dostignuća mladih u Srbiji i Centar za promociju nauke), izabrano je 11 koje su najbolje ispunile uslove. Mejkers labovi podrazumevaju renoviranje prostora, obezbeđivanje savremene opreme i programa koji unapređuju i inoviraju rad nastavnika i učenika.


Jedanaest škola širom Srbije dobiće ove godine Mejkers labove. Na konkurs Grupe za obrazovanje prijavilo se 60 škola svih profila, a izabrane među njima pokazale su najveći kapacitet i potencijal za inovativni rad sa đacima i želju da ga usavrše u skladu sa trendovima u privredi i naučnim inovacijama 21. veka.

Mejkers labovi su jedinstveni inovativni i multidisciplinarni prostori, urađeni po modelu učionice budućnosti, koje su osmišljene u Centru za promociju nauke. Program u labovima podstiče eksperimentisanje i preduzimljivost kod učenika, dok nastavnicima omogućava da na inovativan način pristupe nastavi povezujući više oblasti u okviru jednog školskog časa. Učenici su ohrabreni da svoje ideje praktično primenjuju, upoznaju se sa različitim oblastima i tako stvaraju jasniju sliku o svojim budućim karijerama.

Izabrane škole dobijaju podršku i kada je reč o edukaciji i podršci nastavnicima, kod vannastavnih programa u skladu sa interesovanjima i potrebama učenika, kao i kada je reč o povezivanju sa stručnjacima iz privrede, nauke, kulture i drugih relevantnih oblasti društva.

SREDNJE ŠKOLE IZABRANE NA KONKURSU ZA 2023. GODINU:

● Tehnička škola u Knjaževcu
● Šesta beogradska gimnazija
● Prva beogradska gimnazija
● Osnovna i srednja škola sa domom učenika „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu
● Prva kragujevačka gimnazija
● Tehnička škola u Mladenovcu
● Poljoprivredno- hemijska škola ,„Dr Đorđe Radić“ u Kraljevu
● Gimnazija u Vrnjačkoj Banji
● Elektrotehnička škola „Mija Stanimirović“ u Nišu
● Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“ u Šapcu

Ove godine, Mejkers lab će prvi put dobiti i škola koja ima dvojezičnu nastavu, kao pilot projekat, a to je Srednja škola „Sezai Surroi“ u Bujanovcu.

Krajem prošle godine, prve Mejkers labove u Srbiji dobile su škole: Medicinska škola u Čačku, Školski centar „Nikola Tesla“ u Vršcu, Zaječarska gimnazija i Tehnička škola „Rade Metalac“ u Leskovcu.

Izgradnja zajednice kooordinatora i nastavnika iz Mejkers labova

Grupa za obrazovanje, pored izgradnje Mejkers labova, radi i na izgradnji zajednice koordinatora i nastavnika iz Mejkers labova, te je tako organizovano i prvo zajedničko okupljanje u februaru, koje je za temu imalo upoznavanje, deljenje dosadašnjih iskustava i planiranje aktivnosti za ovu godinu. U postojećim Mejkers labovima uveliko se odvija redovna nastava, ali i vannastavne aktivnosti poput razvoja učeničkih kompanija, naučnih sekcija, školskih klubova i slično. Sledeće okupljanje obuhvatiće i koordinatore novih Mejkers labova, u cilju deljenja znanja i jačanja mreže Mejkers labova.

Od ove godine, inspirisani udruženim radom Grupe za obrazovanje, projektu se pridružuju i prve kompanije, nacionalni partneri inicijative, koje se svojim znanjem i proizvodima udružuju kako bi Mejkers labovi bili što kvalitetnije izgrađeni. Reč je o kompanijama Henkel, Tarkett i ROMA company.