Digitalno doba i savremeno poslovno okruženje traže nove veštine

U okviru projekta Preduzmi ideju koji realizujemo sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), nastao je besplatni onlajn kurs Soft Skills, koji je namenjen mladim preduzetnicima, kreativcima, inovatoruima i budućim liderima koji žele da ovladaju veštinama koje su od suštinskog značaja za lični i profesionalni razvoj. Takođe, kurs je idealan za sve one koji žele da stvaraju timove i biznise otporne na izazove budućnosti, kao i za pojedince koji teže da budu bolji kandidati na tržištu rada.


Ovaj besplatni kurs nastao u saradnji sa timom Nove Iskre kao odgovor na digitalno doba u kome živimo, poslovno okruženje koje se veoma brzo menja i gde uspeh u poslovanju zahteva više od tehničkih veština.

Kroz ovaj kurs, polaznici će razviti širok spektar veština koje su od suštinskog značaja za efikasno vođenje timova i projekata. Tematski obuhvata oblasti kao što su komunikacija, timski rad, liderstvo, emocionalna inteligencija i rešavanje konflikata. Sadržaj kursa je pažljivo prilagođen potrebama savremenog poslovnog okruženja i fokusira se na razvoj veština koje omogućavaju postizanje izvanrednih rezultata, rekla ja Nana Radenković, menadžerka edukacije u Novoj Iskri i autorka kursa.

Cilj ovog kursa je razumevanje važnosti kreiranja timske kulture i strukture koja se usklađuje sa potrebama poslovanja. Kroz kurs se naglašava značaj uloge kreativnosti i inovativnosti u procesu rešavanja kompleksnih problema, te osnaživanje  liderskih kapaciteta profesionalaca, izjavio je naš direktor Nebojša Bjelotomić.

Ovaj kurs pruža duboko razumevanje i primenjive tehnike za unapređenje mekih veština. Kroz 14 lekcija, polaznici će imati priliku da prodube svoje znanje i steknu alate za efikasno upravljanje sobom, bolju saradnju sa kolegama, razvoj kreativnosti i sposobnost rešavanja problema. Pored lekcija, kurs obuhvata i vežbe koje doprinose produbljivanju stečenog znanja, uz praktične savete mladih profesionalaca koji uspešno upravljaju procesima, ljudima i biznisima.

Onlajn kurs Soft Skills je besplatno dostupan na linku.