Trener za učenje i razvoj zaposlenih

Kako da postanem trener za učenje i razvoj zaposlenih?

piše: Ksenija Bursać, Training Expert, A1

Šta radi trener za učenje i razvoj zaposlenih?

Trener za učenje i razvoj obezbeđuje treninge za novozaposlene i zaposlene u skladu sa ličnim i kompanijskim potrebama i ciljevima. Treninge uglavnom delimo u dve velike grupe, a to su tzv. hard skill (treninzi konkretnog znanja) i soft skill (treninzi veština). Trener i osmišljava i realizuje obuke.

Kako početi?

Početak je baziran na želji za radom i interakcijom sa ljudima, kolegama… Iz ove želje i stalnog rada na sebi proizlazi i uspeh, pozitivan fidbek od strane kolega nakon treninga koji smo održali. Dodatno, trener treba da radi na svom sampouzdanju, dikciji i osluškivanju potreba ljudi koji dolaze na treninge.

Koje su veštine potrebne za ovaj posao?

Strpljenje, upornost i kontinuiran rad na sebi.

Koji fakultet treba da završiš da bi radio kao trener za učenje i razvoj zaposlenih?

Najčešće su to društvene nauke, Filološki fakultet, psihologija, FON, ali to ne mora da bude pravilo. Postoje brojni primeri odličnih trenera koji dolaze sa fakulteta prirodnih nauka i IT usmerenja…