Softverski inženjer

Kako da postanem softverski inženjer?

piše: Zorana Savić, Talent Acquisition Partner, Velsera

Šta radi softverski inženjer?

Softverski inženjer je stručnjak koji se bavi planiranjem, razvojem, testiranjem i održavanjem softvera. Zadužen je za kreiranje i implementaciju različitih vrsta aplikacija, sistema i servisa koje koristimo na desktop računarima, pametnim telefonima, tabletima i drugim uređajima.

Softverski inženjeri rade u timovima (koji se npr. u našoj kompaniji zovu Scrum timovi) sarađujući sa drugim inženjerima, dizajnerima, tehničkim piscima, test inženjerima i product menadžerima i to sve sa jednim fokusom — razvoj visokokvalitetnih softverskih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe klijenata i korisnika.

Kako početi?

Ako želite da postanete softverski inženjer, prvi korak je da se upoznate sa osnovama programiranja. To možete učiniti kroz online kurseve, školske programe ili čak samostalnim učenjem. Danas je online učenje veoma dostupno, tako da se besplatni izvori i kursevi mogu vrlo lako naći. Najbrži način je svakako rad na ličnim projektima ili učestvovanje u takmičenjima i hakatonima koji vrlo lako pojedinca izlažu sticanju praktičnog iskustva iz oblasti programiranja.

Koje su veštine potrebne za posao softverskog inženjera?

Najvažnije veštine za softverske inženjere jesu sledeće:

 • sposobnost analize problema i predlaganja kreativnog rešenja
 • znanje jednog od programskih jezika — naravno, ovde mnogo zavisi od toga kakav problem rešavamo, pa se shodno tome opredeljujemo za neke od sledećih:
  • Python koji je popularan zbog svoje jednostavnosti i čitljivosti, pa shodno tome ima široku upotrebu u npr. veb-razvoju, automatizacijama, razvoju igara, naučnom računanju, analizi podataka i mašinskom učenju.
  • Java, svestran, objektno-orijentisan programski jezik koji se široko koristi u razvoju poslovnih aplikacija, veb-razvoju, razvoju mobilnih aplikacija.
  • JavaScript kao neizostavan jezik u veb-razvoju, kako na klijentskoj (front-end) tako i na serverskoj strani (back-end).
 • Timski rad, kao esencijalna veština. Softverski inženjeri rade u timovima, pa je važno biti dobar timski igrač i efikasno komunicirati sa kolegama.

Koji fakultet treba da završiš da bi radio kao softverski inženjer?

U Srbiji, softverski inženjeri često dolaze sa fakulteta kao što su:

 • Elektrotehnički fakultet (ETF)
 • Fakultet-tehničkih nauka (FTN)
 • Prirodno-matematički fakulteti
 • Fakultet organizacionih nauka (FON)