Menadžer proizvoda

Kako da postanem menadžer proizvoda?

piše: Anja Balažević, HR biznis partner, Inspira grupa

Šta radi menadžer proizvoda?

Posao product managera (menadžera proizvoda) je da uskladi potrebe korisnika, klijenata i biznisa i osmisli rešenja spram toga. Osoba na ovoj poziciji istražuje šta je stvarna potreba korisnika, smišlja nove funkcionalnosti i UX (korisnički doživljaj) i prati njihove efekte.

Pored toga što osmišljava proizvod, vodi projekte i koordinira projektne timove koje čine programeri, dizajneri, prodajni savetnici, korisnička podrška, marketing… Definiše i prati metrike korišćenja funkcionalnosti i proizvoda i shodno tome odlučuje o daljim pravcima razvoja proizvoda.

Koje su veštine potrebne za ovaj posao?

Važno da osoba bude analitična, da voli da istražuje, da je proaktivna i stalno razmišlja o tome kako da nešto unapredi, ubrza ili pojednostavi, a odlično je i da razmišlja o tome kako se stvari odvijaju u pozadini.

Koji fakultet treba da završiš da bi radio kao menadžer proizvoda?

Ne postoji samo jedan fakultet koji sprema za poziciju menadžera proizvoda, niti takav smer (za sada), ali najčešće na ovoj poziciji rade ljudi koji su završili neki od tehničkih fakulteta, Ekonomski fakultet ili Fakultet organizacionih nauka.