Producent video-igara

Kako da postanem producent video-igara?

piše: Jasmin Jelača , producent video-igara, Nordeus

Šta radi producent video-igara?

Producent video-igara je odgovoran za nadgledanje razvoja video-igre, od koncepta do finalnog lansiranja proizvoda na tržište. Odgovornosti producenta mogu da variraju u zavisnosti od veličine i opsega projekta, kao i faze u kojoj se igra nalazi. Uglavnom uključuju:

  1. Planiranje i raspoređivanje razvoja: održavanje fokusa, kao i raspoređivanje ko na čemu radi, i koje su vremenske procene za posao koji treba da se obavi.
  2. Upravljanje budžetom projekta i pravilno raspoređivanje resursa.
  3. Komuniciranje napretka i promena u planovima.
  4. Osiguravanje da igra ispunjava standarde kvaliteta i da je bez krupnih grešaka.
  5. Rad sa marketinškim timom kako bi se promovisala igra i izgradilo uzbuđenje za nju van kompanije.

Koji fakultet treba da završiš da bi radio kao producent video-igara?

U Nordeusu producenti dolaze sa različitim pozadinama i prethodnim pozicijama. Producenti u Nordeusu završili su različite fakultete — neki od njih su Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka ili netehnički fakulteti poput Filološkog. U Nordeusu često imamo situaciju da se producenti preorijentišu unutar kompanije— neki od njih sa inženjerskih pozicija, neki sa QA pozicija (osiguravanje kvaliteta na proizvodu) a neki iz netehničkih oblasti.

Producenti generalno imaju jak afinitet prema dobroj organizaciji posla i vremena. Dobra stvar je što to može da se vežba i bez zaposlenja. Počnite od organizacije vašeg dana i vaših prioriteta i isprobajte neki od besplatnih organizacionih alata koji vam u tome mogu pomoći. Isto tako možete da se uključite u događaje u industriji, da se pridružite zajednicama za razvoj igara, kao i mnogobrojnim volonterskim aktivnostima gde poslovi koordinacije i vođenja projekta mogu biti neke od rola.

Koje su veštine potrebne za ovaj posao?

Veština upravljanja projektima je jedan od preduslova za poziciju producenta. Komunikacione veštine su ključne za dobar protok informacija, ka timu i ka menadžmentu firme. Liderstvo je neophodno za motivisanje članova tima i održavanje fokusa. Osnovno tehničko znanje može biti korisno u komunikaciji sa timom, radi boljeg razumevanja o izazovima s kojima se inženjerski tim suočava. Veštine rešavanja problema su važne za prevazilaženje izazova, kako timskih tako i produkcijskih. Prilagodljivost je neophodna da bi se pratile promene u tehnologiji i trendovima.