Nina Nikolajević

Šta radi poslovni analitičar?

piše: Nina Nikolajević, Vega IT

Kako izgleda jedan tvoj radni dan?

Najčešće radni dan započinjem timskim sastankom na kom dogovaramo dnevne ciljeve, usaglašavamo se i pomažemo jedni drugima ukoliko je nekom potrebna pomoć. 

Nakon toga, moj posao je da analiziram prikupljene podatke, procese i zahteve kako bih ih dokumentovala i komunicirala tehničkom timu. 

U toku dana imam sastanak sa menadžerom proizvoda (osobom koja je donosilac odluka za proizvod na kom radimo) i dizajnerom, gde zajednički utvrđujemo prioritete spram postavljenih ciljeva biznisa. U toku ovog sastanka dizajner i ja postavljamo dodatna pitanja za koja su nam potrebni odgovori od donosioca odluka kako bismo mogli da nastavimo sa svojim radom. 

Moj glavni cilj je da razumem zašto razvijamo proizvod (koji problem rešavamo) i šta razvijamo (koje funkcionalnosti treba da obezbedimo) kako bih pomogla tehničkom timu da odluči kako ćemo razviti proizvod, tj. kako ćemo razviti nešto što zadovoljava zahteve i potrebe naših klijenata i njihovih krajnjih korisnika.

Kako izgleda okruženje u kom radiš ? Kada krene radni dan šta vidiš oko sebe, čime i kime si okružena?

Radim u open space-u, gde su kancelarije okružene staklenim zidovima kako bi nam bilo lakše da sarađujemo. Takođe, imamo i konferencijske sale sa tablama za sve nas koji smo vizuelni tipovi (što je slučaj sa svim poslovim analitičarima). U tim prostorijama držimo radionice za razmenu ideja i podsticanje inovativnih rešenja. Okružena sam ljudima različitih profila i iskustva — od inženjerskih pozicija, preko dizajnera pa do netehničkih uloga koje značajno doprinose razvoju proizvoda (kao što su poslovni analitičari, projektni menadžeri, menadžeri proizvoda…). 

Koja sredstva za rad koristiš?

Najznačajnije sredstvo za rad mi je svakako laptop, zbog čestih sastanaka u različitim prostorijama. Na svom radnom mestu pored laptopa koristim slušalice za onlajn sastanke, kao i dodatni monitor kako bih lakše radila uporedne analize. 

Koje softvere koristiš?

Prilikom rada koristim različite softvere, a ključni su mi:

  • Miro za držanje kolaborativnih radionica sa klijentima i korisnicima proizvoda, kao i za vizualizaciju podataka (crtanje poslovnih procesa, tokova aplikacija, korisničkih putovanja,…)
  • Jira kao softver koji najčešće koristim za dokumentovanje zahteva za tehnički tim
  • Confluence za dokumentovanje proizvoda
  • Softver za pisanje SQL upita i Excel za rad sa podacima
  • Slack, Microsoft Teams ili Google chat za komunikaciju
  • Google Forms za kreiranje anketa kako bih prikupila podatke o iskustvu korisnika
  • Različiti softveri za praćenje analitika kako bi se bolje razumelo ponašanje korisnika i donele odluke za unapređenje proizvoda

Kako izgledaju projekti na kojima radiš?

Trenutno radim u servisnoj IT kompaniji što znači da imam priliku da radim u različitim industrijama, sa različitim tehnologijama i na raznovrsnim proizvodima širom sveta. Iz tog razloga imam šarenoliko iskustvo sa projektima. U poslednjih godinu dana sam radila na razvoju platforme koja ocenjuje koliko su proizvodi pristupačni osobama sa invaliditetom, potom na aplikaciji koja koristeći IOT (internet of things) tehnologiju utvrđuje nivo vode u pumpama, bunarima i obaveštava ljude koji ih održavaju ukoliko postoje određeni rizici, a trenutno radim na uvođenju personalizovanog iskustva za korisnike jedne od vodećih svetskih banaka. U fokusu svakog od ovih projekata je bila pomoć različitim ljudima koji koriste proizvode koje smo razvili.

Šta najviše voliš na svom poslu?

Uvid u mnoštvo originalnih ideja različitih ljudi i šansu da doprinesem tome da od ideje dođemo do proizvoda koji ljudi svakodnevno koriste i koji im pomaže u životu ili na poslu. Svaki proizvod, projekat, dan omogućava da se nauči nešto novo, dok sama pozicija poslovnog analitičara omogućava da razvijate veštine komunikacije, aktivnog slušanja, pregovaranja, kao i tehničke veštine. Ovo je pozicija na kojoj se konstantno unapređujete.