Đorđe Adžemović

softver developer, Devtech

Oblast: veb development/bekend

Đorđe je završio Gimnaziju u Čačku, prirodno – matematički smer,  a zatim smer Informacione tehnologije na FTN- u u Čačku, koji pripada Univerzitetu Kragujevac. 

Kroz karijeru je radio različite stvari pa za sebe voli da kaže da je jack of all trades. Iskustvo u dva bekend jezika kao i različite oblasti poslovanja su nešto što može da podeli sa vama. Trenutno radi  na integracijama i migracijama razlišitih Cloud platformi. 

Đorđe nema klasičnog mentorskog iskustva ali kaže da su mu kolege još od fakultetskih dana govorile da ima dara za to, i sigurni smo da ćete otkriti sjajnog novog mentora u njemu. 

 

Upoznaj mentora bolje

Omiljeni predmet u srednjoj školi?

Fizika.

Ko ti je bio uzor u srednjoj školi?

Uvek sam tražio uzore u najbližem okruženju a ne među javnim ličnostima koje svi znaju. Mog razrednog starešinu sam strašno poštovao jer bio pravi pedagog.

Najbolji savet za karijeru koji si dobio (i od koga)?

Kao programer bitno je da budeš orijentisan na detalje. Važno je da to razvijaš kao svoj skil. Savet je jednog od mojih tim lidera. Čini mi se da što sam seniorniji, sve više shvatam značaj ovih reči.

Koji savet bi danas dao 18-godišnjem sebi?

Razmisli o onome što ti kažu, odluči na osnovu intuicije.