Programi

Master 4.0 studije omogućiće studentima sticanje performansi neophodnih za poslovanje na digitalnom tržištu. Predmeti iz oblasti kao što su analiza podataka, bioinformatika, cloud computing, IoT, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, VR, kao i menadžment, finansije, računovodstvo, marketing i preduzetništvo, pomoći će studentima da lakše i efikasnije oforme svoj karijerni put.

Filtriraj po

Dizajn interaktivnih multimedija ETF / FON

Dizajn interaktivnih multimedija

Razumavanje koncepta multimedija i gradivnih blokova multimedija u kontekstu kreiranja interaktivnih multimedijalnih sistema. Upoznavanje sa komponentama interaktivnih multimedijalnih sistema, njihovim dizajniranjem i…
Sajber bezbednost ETF / FON

Sajber bezbednost

Osposobljavanje polaznika za razumevanje različitih modela sajber bezbednosti, učenje principa u oblasti sajber bezbednosti, prolazak kroz sve faze sigurnosti informacija tako da…
Upravljanje kvalitetom softvera Univerzitet u Kragujevcu

Upravljanje kvalitetom softvera

Upoznavanje sa modelima i osobinama standardizovanih zahteva za nivo obezbeđenja i nivo upravljanja kvalitetom softverskih proizvoda.
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…