Programi

Master 4.0 studije omogućiće studentima sticanje performansi neophodnih za poslovanje na digitalnom tržištu. Predmeti iz oblasti kao što su analiza podataka, bioinformatika, cloud computing, IoT, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, VR, kao i menadžment, finansije, računovodstvo, marketing i preduzetništvo, pomoći će studentima da lakše i efikasnije oforme svoj karijerni put.

Filtriraj po

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima ETF / FON

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Upoznavanje studenata sa tipičnim poslovnim problemima u kojima se koriste algoritmi mašinskog učenja. Osposobljavanje studenata za samostalan rad i rad u grupi…
Internet stvari Univerzitet u Kragujevcu

Internet stvari

Predstavljanje i objašnjavanje oblasti IoT kao savremenog koncepta umrežavanja i neprimetne integracije raznih senzora i aktuatora u svakodnevno fizičko okruženje radi prikupljanja…
3D računarska grafika Univerzitet u Kragujevcu

3D računarska grafika

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti trodimenzionalne računarske grafike.
Cloud infrastruktura i servisi ETF / FON

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i…
Primene veštačke inteligencije ETF / FON

Primene veštačke inteligencije

Upoznavanje sa aktuelnim tehnologijama veštačke inteligencije (VI) i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama otvorenog koda koje implementiraju različite…
Razvoj aplikacija u Cloud okruženju ETF / FON

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.
Softverski alati za inteligentnu analizu teksta Univerzitet u Nišu

Softverski alati za inteligentnu analizu teksta

Ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti inteligentne obrade teksta i primene dostupnih softverksih alata u obradi teksta
Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala Univerzitet u Nišu

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Sticanje znanja za primenu algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi i obradi signala: slike, vremenskih serija, video i audio signala.
Statistika Matematički / Mašinski fakultet

Statistika za automatsku analizu podataka

Sticanje opštih i specifičnih znanja iz matematičke statistike.
Računarske igre ETF / FON

Računarske igre

Sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština potrebnih za razvoj računarskih 2D i 3D video igara.
Mašinsko učenje (2) Matematički / Mašinski fakultet

Mašinsko učenje

Upoznavanje sa osnovnim modelima i algoritmima mašinskog učenja, ključnim elementima njihovog dizajna i tehnikama evaluacije.
Bioinformatika (3) Univerzitet u Kragujevcu

Bioinformatika

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama bioinformatike. Sekvenciranje DNK, RNK i rad sa proteinskim strukturama.
Računarska simulacija i virtuelna realnost ETF / FON

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama računarske simulacije i virtuelne realnosti i da ukaže…
Kibernetsko fizički sistemi Matematički / Mašinski fakultet

Kibernetsko fizički sistemi

Cilj ovog kursa je da studenti steknu znanja i veštine u projektovanju i implementaciji kibernetsko fizičkih sistema kroz iskustvo u ko-dizajnu mehaničkog…
ETF / FON

Startap menadžment

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa. Izučavanje zakonske regulative vezane za započinjanje sopstvenog…
IoT mreže ETF / FON

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Upoznavanje studenata sa arhitekturom, protokolima, aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna…
Kompresija i zaštita podataka Univerzitet u Nišu

Kompresija i zaštita podataka

Upoznavanje sa najvažnijim metodama za izvorno i zaštitno kodiranje, kao i sa osnovnim kriptografskim algoritmima i algoritmima za heširanje.
IT inovacije i preduzetništvo Univerzitet u Kragujevcu

IT inovacije i preduzetništvo

Predmet je koncipiran sa osnovnim ciljem da obezbedi obrazovanje studenata računarstva i informatike u oblasti osnova preduzetništva sa oba relevantna aspekta: 1)…