Programi

Master 4.0 studije omogućiće studentima sticanje performansi neophodnih za poslovanje na digitalnom tržištu. Predmeti iz oblasti kao što su analiza podataka, bioinformatika, cloud computing, IoT, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, VR, kao i menadžment, finansije, računovodstvo, marketing i preduzetništvo, pomoći će studentima da lakše i efikasnije oforme svoj karijerni put.

Filtriraj po

Matematika za inteligentnu analizu podataka Univerzitet u Nišu

Matematika za inteligentnu analizu podataka

Ovladavanje osnovnim znanjima iz odabranih poglavlja matematike, neophodnih za razumevanje i savladavanje algoritama za inteligentnu obradu podataka.
Obrada prirodnih jezika (2) Univerzitet u Kragujevcu

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa modernim statističkim tehnikama obrade prirodnih jezika i njihovom praktičnom upotrebom.
Biznis planiranje Univerzitet u Nišu

Biznis planiranje

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja, sposobnosti i veština u oblasti biznis planiranja, kao i osposobljavanje studenata za uspešno rešavanje problema u praksi…
Analiza socijalnih mreža ETF / FON

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje…
Tehnike i alati veštačke inteligencije ETF / FON

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Ovladavanje tehnikama i alatima veštačke inteligencije aktuelnim u analizi podataka.
Integrisani višeprocesorski sistemi ETF / FON

Integrisani višeprocesorski sistemi

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa konceptom razvoja hardvera i softvera integrisanog višeprocesorskog sistema. Studenti će steći znanja vezana za proces projektovanja…
Upravljanje elektronskim poslovanjem Univerzitet u Nišu

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Analizirati najvažnije modele elektronskog poslovanja (EP). Objasniti glavne principe upravljanja EP. Naglasiti i objasniti strategijski značaj uvođenja EP. Objasniti strategijsku ulogu informacionih…
Odabrana poglavlja iz nauke o podacima ETF / FON

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Upoznavanje studenata sa tipičnim poslovnim problemima u kojima se koriste algoritmi mašinskog učenja. Osposobljavanje studenata za samostalan rad i rad u grupi…
Marketing Univerzitet u Nišu

Marketing

Cilj predmeta Marketing je pružanje studentima savremenih marketing i menadžment znanja, koncepata, instrumenata, tehnika i metoda i osposobljavanje za njihovu primenu u…
Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju ETF / FON

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Ovladavanje naprednim metodama paralelnog i funkcionalnog programiranja, i njihovom primenom u implementaciji algoritama i alata za veštačku inteligenciju. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama…
Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama ETF / FON

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak…
Uvod u digitalnu obradu signala i slike Univerzitet u Nišu

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Upoznavanje sa osnovim pojmovima i metodima vezanim za digitalnu obradu signala i slike. Ovladavanje neophodnim matematičkim aparatom. Demonstracija i praktična primena
Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici ETF / FON

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize…
Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0 Matematički / Mašinski fakultet

Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje značaja i praktičnu primenu principa i koncepata razvoja, testiranja i unapređenja interfejsa koji omogućavaju adekvatnu…
Mašinsko učenje (3) Univerzitet u Kragujevcu

Mašinsko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje i praktičnu primenu koncepata nadgledanog mašinskog učenja u domenu regresije i klasifikacije.
3D računarska grafika Univerzitet u Kragujevcu

3D računarska grafika

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti trodimenzionalne računarske grafike.
Uvod u bioinformatiku Matematički / Mašinski fakultet

Uvod u bioinformatiku

Sticanje znanja o tipovima i izvorima podataka koji su na raspolaganju računarskoj biologiji, i matematičkim metodama i algoritmima koje se primenjuju u…
Sistemi virtualne realnosti Univerzitet u Kragujevcu

Sistemi virtualne realnosti

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju sistema virtualne/augmentativne realnosti.