Programi

Master 4.0 studije omogućiće studentima sticanje performansi neophodnih za poslovanje na digitalnom tržištu. Predmeti iz oblasti kao što su analiza podataka, bioinformatika, cloud computing, IoT, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, VR, kao i menadžment, finansije, računovodstvo, marketing i preduzetništvo, pomoći će studentima da lakše i efikasnije oforme svoj karijerni put.

Filtriraj po

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje Univerzitet u Nišu

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje

Upoznavanje sa osnovnim elementima Android Studio razvojnog okruženja koje se koristi za razvoj aplikacija za mobilne uređaje.
Algoritmi i strukture podataka (2) Univerzitet u Nišu

Algoritmi i strukture podataka

Upoznavanje studenata sa osnovnim strukturama podataka, principima za njihovu efikasnu implementaciju na računaru, kao i sa osnovnim algoritmima i algoritamskim strategijama za…
Upravljanje elektronskim poslovanjem Univerzitet u Nišu

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Analizirati najvažnije modele elektronskog poslovanja (EP). Objasniti glavne principe upravljanja EP. Naglasiti i objasniti strategijski značaj uvođenja EP. Objasniti strategijsku ulogu informacionih…
Odabrana poglavlja iz nauke o podacima ETF / FON

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Upoznavanje studenata sa tipičnim poslovnim problemima u kojima se koriste algoritmi mašinskog učenja. Osposobljavanje studenata za samostalan rad i rad u grupi…
Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici ETF / FON

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize…
Inteligentni sistemi Univerzitet u Nišu

Inteligentni sistemi

Studenti se upoznaju i ovladavaju analizom, implementacijom, primenom i evaluacijom osnovnih algoritama mašinskog učenja.
Nauka o podacima ETF / FON

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih…
3D računarska grafika Univerzitet u Kragujevcu

3D računarska grafika

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti trodimenzionalne računarske grafike.
Zaštita računarskih sistema Univerzitet u Kragujevcu

Zaštita računarskih sistema

Rad sa osnovnim konceptima zaštite računarskih sistema. Upoznavanje studenata sa novim bezbednosnim pretnjama i rizicima, kao i sa tehnikama zaštite računarskih sistema…
Dizajn interaktivnih multimedija ETF / FON

Dizajn interaktivnih multimedija

Razumavanje koncepta multimedija i gradivnih blokova multimedija u kontekstu kreiranja interaktivnih multimedijalnih sistema. Upoznavanje sa komponentama interaktivnih multimedijalnih sistema, njihovim dizajniranjem i…
Marketing Univerzitet u Nišu

Marketing

Cilj predmeta Marketing je pružanje studentima savremenih marketing i menadžment znanja, koncepata, instrumenata, tehnika i metoda i osposobljavanje za njihovu primenu u…
Uvod u digitalnu obradu signala i slike Univerzitet u Nišu

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Upoznavanje sa osnovim pojmovima i metodima vezanim za digitalnu obradu signala i slike. Ovladavanje neophodnim matematičkim aparatom. Demonstracija i praktična primena
Upravljanje kvalitetom i rizikom u industriji 4.0 Matematički / Mašinski fakultet

Upravljanje kvalitetom i rizikom u Industriji 4.0

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje i praktičnu primenu principa, koncepata, standarda i alata za upravljanje kvalitetom i rizikom u praksi…
Terminiranje tehnoloških sistema i procesa Matematički / Mašinski fakultet

Terminiranje tehnoloških sistema i procesa

Cilj predmeta je da se studenti master akademskih studija upoznaju sa naprednim biološki inspirisanim tehnikama veštačke inteligencije i razviju sposobnost da te…
Internet stvari Univerzitet u Kragujevcu

Internet stvari

Predstavljanje i objašnjavanje oblasti IoT kao savremenog koncepta umrežavanja i neprimetne integracije raznih senzora i aktuatora u svakodnevno fizičko okruženje radi prikupljanja…
Osnovi menadžmenta Univerzitet u Nišu

Osnovi menadžmenta

Upoznati studente sa prirodom i karakterom savremenog menadžmenta, sa njegovom strukturom i procesom i ukazati na njegov značaj za savremene organizacije i…
Interakcija čovek-računar (1) ETF / FON

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu,…
Uvod u nauku o podacima Univerzitet u Kragujevcu

Uvod u nauku o podacima

Cilj predmeta je da student upozna sve glavne aspekte nauke o podacima, da nauči da koristi softverske alate, upravlja podacima, prezentuje ih…