Master 4.0: Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Dve srodne visokoškolske ustanove Univerziteta u Beogradu, sa najvećim brojem diplomiranih studenata i studijskih programa iz oblasti računarstva i informacionih tehnologija i visokim nivoom ekspertize u predmetnim naučnim oblastima, udružile su snage i uz pomoć vodećih domaćih IT kompanija, predavača iz prakse i eminentnih gostujućih profesora iz inostranstva, ponudiće moderan i fleksibilan Master 4.0 program.

Program traje tri semestra i pokriva oblasti informacionih tehnologija, programiranja, analize podataka i organizacije, a organizovan je u četiri modula. Postoji mogućnost i pohađanja kratkih programa studija iz navedenih oblasti u trajanju od jednog semestra.

Deo programa je predviđen da se sprovodi u kompanijama sa kojima su potpisani ugovori i koje su postale partneri na ovom programu, a proces nastave će biti sprovođen korišćenjem savremenih sredstava i pristupa rada koji su se pokazali kao veoma uspešni u IT svetu.

Ovaj Master 4.0 program je osmišljen tako da unapredi kompetencije osoba u IT sektoru i razvije pojedince koji će sutra biti ključni članovi projektnih timova, nosioci značajnih promena i kreatori uspešnijih organizacija i sredina u kojima budu radili.

Interakcija čovek-računar (1) ETF / FON

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu,…
Obavezni
Nauka o podacima ETF / FON

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih…
Obavezni
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…
Obavezni
Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama ETF / FON

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak…
Obavezni
Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici ETF / FON

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize…
Obavezni
Mašinsko učenje (1) ETF / FON

Mašinsko učenje

Sticanje znanja rada algoritama mašinskog učenja, njihova implementacija u odabranom softverskom okruženju.
Obavezni
Analiza socijalnih mreža ETF / FON

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje…
Izborni
Razvoj aplikacija u Cloud okruženju ETF / FON

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.
Izborni
Sajber bezbednost ETF / FON

Sajber bezbednost

Osposobljavanje polaznika za razumevanje različitih modela sajber bezbednosti, učenje principa u oblasti sajber bezbednosti, prolazak kroz sve faze sigurnosti informacija tako da…
Izborni
Tehnološko preduzetništvo ETF / FON

Tehnološko preduzetništvo

Cilj predmeta je da osposobi buduće menadžere za aktivnosti tehnološkog (IT) preduzetništva, koje predstavlja proces u kome preduzetnik prepoznaje ideje vezane za…
Izborni
Teorija informacija i kodovi na grafovima ETF / FON

Teorija informacija i kodovi na grafovima

Cilj predmeta je da se izlože osnovne postavke Teorije informacija i njihova primena u cilju dostizanja teorijskih granica vezanih za obradu i…
Izborni
Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom ETF / FON

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Sticanje znanja iz oblasti projektovanja i upravljanja procesima – projektima inovacija i razvoja proizvoda, usluga, procesa, tehnologije, organizacije od ideje do realizacije;…
Izborni
Cloud infrastruktura i servisi ETF / FON

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i…
Izborni
Kriptografija ETF / FON

Kriptografija

Upoznavanje studenata sa različitim aspektima informacione bezbednosti. Razumevanje osnova kriptografije i sigurnosnih protokola. Obuka studenata za obavljanje poslova iz oblasti zaštite računarskih…
Izborni
Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja ETF / FON

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj…
Izborni
Primenjeno paralelno programiranje ETF / FON

Primenjeno paralelno programiranje

Upoznavanje sa osnovnim konceptima modernih paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa nekoliko najznačajnijih paralelnih programskih modela.
Izborni
Primene veštačke inteligencije ETF / FON

Primene veštačke inteligencije

Upoznavanje sa aktuelnim tehnologijama veštačke inteligencije (VI) i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama otvorenog koda koje implementiraju različite…
Izborni
Profesionalni i etički aspekti računarstva ETF / FON

Profesionalni i etički aspekti računarstva

Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i…
Izborni