Master 4.0: Inteligentna analiza podataka

Zadatak studijskog programa master akademskih studija “Master 4.0 – Inteligentna analiza podataka” je da studentima pruži praktična znanja koja će im omogućiti da prepoznaju probleme koji se mogu rešiti modelima i algoritmima inteligentne obrade po-dataka, kao i da, primenom postojećih softverskih alata i paketa, implementraju rešenje. Studijski program je namenjen onima koji su prethodno stekli najmanje 210 ESPB na osnovnim i master studijama iz računarskih nauka, matematike i prirodnih nauka, inženjerskih disciplina, ekonomije i medicine, a koji žele da svoje znanje nadograde znanjima neophodnim za inteligentnu analizu podataka.

Studijski program traje tri semestra i nosi 90 ESPB. Nosilac studijskog programa je Univerzitet u Nišu, a realizuju ga pretežno nastavnici i saradnici sa Prirodno-matematičkog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. U izvođenju nastave učestvuje i veći broj nastavnika iz inostranstva i predavača iz privrede, a studentska praksa će biti realizovana u brojnim softverskim kompanijama sa kojima su potpisani ugovori o saradnji.

Inteligentni sistemi Univerzitet u Nišu

Inteligentni sistemi

Studenti se upoznaju i ovladavaju analizom, implementacijom, primenom i evaluacijom osnovnih algoritama mašinskog učenja.
Obavezni
Matematika za inteligentnu analizu podataka Univerzitet u Nišu

Matematika za inteligentnu analizu podataka

Ovladavanje osnovnim znanjima iz odabranih poglavlja matematike, neophodnih za razumevanje i savladavanje algoritama za inteligentnu obradu podataka.
Obavezni
Preduzetništvo Univerzitet u Nišu

Preduzetništvo

Prezentovati osnovne koncepte preduzetništva i preduzetničkog menadžmenta. Objasniti preduzetnički proces koji počinje identifikovanjem ideja za nove poslovne poduhvate i njihovom evaulacijom, a…
Obavezni
Razvoj desktop aplikacija Univerzitet u Nišu

Razvoj desktop aplikacija

Upoznavanje sa osnovnim elementima programiranja u jeziku C# i elementima .NET okruženja koji se koriste za izradu desktop korisničkih aplikacija.
Obavezni
Razvoj veb aplikacija Univerzitet u Nišu

Razvoj veb aplikacija

Upoznavanje sa osnovnim elementima web programiranja u jeziku JavaScrpt i elementima Node JS razvojnog okruženja.
Obavezni
Upravljanje elektronskim poslovanjem Univerzitet u Nišu

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Analizirati najvažnije modele elektronskog poslovanja (EP). Objasniti glavne principe upravljanja EP. Naglasiti i objasniti strategijski značaj uvođenja EP. Objasniti strategijsku ulogu informacionih…
Izborni
Uvod u digitalnu obradu signala i slike Univerzitet u Nišu

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Upoznavanje sa osnovim pojmovima i metodima vezanim za digitalnu obradu signala i slike. Ovladavanje neophodnim matematičkim aparatom. Demonstracija i praktična primena
Izborni
Biznis planiranje Univerzitet u Nišu

Biznis planiranje

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja, sposobnosti i veština u oblasti biznis planiranja, kao i osposobljavanje studenata za uspešno rešavanje problema u praksi…
Izborni
Ekonomika preduzeća Univerzitet u Nišu

Ekonomika preduzeća

Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje znanja o značenju i značaju preduzeća kao temeljne institucije tržišne privrede, zatim, sticanje znanja o…
Izborni
Finansijska analiza Univerzitet u Nišu

Finansijska analiza

Sticanje teorijskih, metodoloških i praktičnih znanja o finansijskim izveštajima i njihovoj analizi;
Izborni
Javne finansije Univerzitet u Nišu

Javne finansije

Osposobljavanje studenata za razumevanje problematike javnih finansija, sagledavanje značaja digitalizacije za efikasniju naplatu poreskih prihoda, ovladavanje veštinama tumačenja poreskih propisa i poreskih…
Izborni
Kompresija i zaštita podataka Univerzitet u Nišu

Kompresija i zaštita podataka

Upoznavanje sa najvažnijim metodama za izvorno i zaštitno kodiranje, kao i sa osnovnim kriptografskim algoritmima i algoritmima za heširanje.
Izborni
Marketing Univerzitet u Nišu

Marketing

Cilj predmeta Marketing je pružanje studentima savremenih marketing i menadžment znanja, koncepata, instrumenata, tehnika i metoda i osposobljavanje za njihovu primenu u…
Izborni
Osnovi menadžmenta Univerzitet u Nišu

Osnovi menadžmenta

Upoznati studente sa prirodom i karakterom savremenog menadžmenta, sa njegovom strukturom i procesom i ukazati na njegov značaj za savremene organizacije i…
Izborni
Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala Univerzitet u Nišu

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Sticanje znanja za primenu algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi i obradi signala: slike, vremenskih serija, video i audio signala.
Izborni
Računovodstvo Univerzitet u Nišu

Računovodstvo

Sticanje znanja i veština iz oblasti finansijskog računovodstva, polazeći od osnove i principa sistema dvojnog knjigovodstva, uz računovodstveno obuhvatanje sredstava, obaveza, kapitala,…
Izborni
Razvoj aplikacija za mobilne uređaje Univerzitet u Nišu

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje

Upoznavanje sa osnovnim elementima Android Studio razvojnog okruženja koje se koristi za razvoj aplikacija za mobilne uređaje.
Izborni
Razvoj igara Univerzitet u Nišu

Razvoj igara

Upoznavanje sa osnovnim elementima Unity razvojnog okruženja koje se koristi za razvoj igara.
Izborni