Prijava

Detalje konkursnog roka za upis na Master 4.0 programe na Mašinskom i Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao i Univerziteta u Nišu objavićemo ispod čim informacije budu dostupne.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa prijavom za kratke programe u okviru Mastera 4.0 obratite se fakultetima/univerzitetima kroz kontakt formu.

Naziv programa

Master 4.0: Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Konkursni rok

Elektronska prijava na konkurs biće otvorena u ponedeljak, 28. oktobra na sajtu Fakulteta organizacionih nauka.

Predaja dokumenata prijavljenih studenata održaće se u utorak, 29. oktobra, u terminu koji se bira prilikom on-line prijave, na Fakultetu organizacionih nauka.

Prijemni ispit

Prijemni ispit za studente koji osnovne akademske studije nisu završili na FON-u ili ETF-u biće organizovan u subotu, 2. novembra u 10 sati, na Fakultetu organizacionih nauka.

Literaturu za pripremu prijemnog ispita možete pronaći ovde.

Uslovi upisa

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije na studijskom programu koji je akreditovan u polju tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka sa najmanje 240 ESPB.

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati i studenti koji su završili integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Rang lista kandidata utvrđivaće se na osnovu prosečne ocene studiranja postignute na osnovnim akademskim studijama i rezultata postignutih na prijemnom ispitu za kandidate koji nisu završili Fakultet organizacionih nauka ni Elektrotehnički fakultet. Prijemni ispit se sprovodi u formi testa.

Rang lista se utvrđuje na osnovu formule

p = 0.6 x OcOS + 0.4 x PIS + (2 - M/24)

gde je p ponderisana srednja ocena, OcOS prosečna ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama, PIS broj poena ostvaren na prijemnom ispitu (može biti u rasponu od 0 do 10), M broj meseci studiranja od trenutka upisa na osnovne akademske studije.

Predviđeno je da studenti koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu ili na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu imaju
PIS = 10 bez polaganja prijemnog ispita.

Broj bodova

90 ESPB

Trajanje studija

3 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

15

Broj stipendija Inicijative „Digitalna Srbija“

5

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 246.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 3.700

Naziv programa

Master 4.0: Master informacionih tehnologija

Konkursni rok

Prijave će se primati od danas, 25. oktobra, do utorka, 29. oktobra, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta. Obrazac Prijave za konkurs je dostupan na sajtu Univerziteta u Кragujevcu.

Broj bodova

90 ESPB

Trajanje studija

3 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

10

Broj stipendija Inicijative „Digitalna Srbija“

5

Broj stipendija Univerziteta u Kragujevcu

5

Uslovi upisa

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na studijskom programu iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, matematike, računarskih nauka, mašinskog inženjerstva, organizacionih nauka, informacionih tehnologija, biomedicinskog inženjerstva ili na nekom srodnom studijskom programu.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i mestom kandidata na rang listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa). Ekvivalentnost studijskog programa utvrđuje Кomisija za upis.

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 100.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 1.600