Oblast: Virtuelna realnost

Sistemi virtualne realnosti Univerzitet u Kragujevcu

Sistemi virtualne realnosti

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju sistema virtualne/augmentativne realnosti.
Virtuelna realnost Matematički / Mašinski fakultet

Virtuelna realnost

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima računarske grafike, elementarnim i složenim transformacijama objekata u računarskom prostoru. Razrada osnovnih i naprednih modela upotrebe gotovih…
Računarska simulacija i virtuelna realnost ETF / FON

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama računarske simulacije i virtuelne realnosti i da ukaže…