Kratki program studija: Organizacija i upravljanje

Kratkim ciklusom studija Organizacija i upravljanje student stiče opšte i predmetno specifične kompetencije iz oblasti organizacije i upravljanja i izdati sertifikat nosi oznaku Organizacija i upravljanje. Pod pretpostavkom zadovoljavajućih opštih kompetencija u oblasti IT, nakon završetka kratkog ciklusa student je spreman za brzo uključivanje u rad u ovoj užoj oblasti.

Pored tri obavezna, student bira dva predmeta iz grupe izbornih predmeta.

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama ETF / FON

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak…
Obavezni
ETF / FON

IT projektni menadžment

Sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za pripremu studenata, kao budućih IT projektnih menadžera. Sticanje znanja…
Obavezni
Marketing i prodaja u digitalnom okruženju ETF / FON

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Cilj predmeta je da studente upozna sa transformacijama koje digitalne tehnologije donose marketingu i prodaji. Sticanje znanja za kreiranje digitalne marekting strategije.…
Obavezni
Analiza socijalnih mreža ETF / FON

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje…
Izborni
Tehnološko preduzetništvo ETF / FON

Tehnološko preduzetništvo

Cilj predmeta je da osposobi buduće menadžere za aktivnosti tehnološkog (IT) preduzetništva, koje predstavlja proces u kome preduzetnik prepoznaje ideje vezane za…
Izborni
Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom ETF / FON

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Sticanje znanja iz oblasti projektovanja i upravljanja procesima – projektima inovacija i razvoja proizvoda, usluga, procesa, tehnologije, organizacije od ideje do realizacije;…
Izborni
Cloud infrastruktura i servisi ETF / FON

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i…
Izborni
Nauka o podacima ETF / FON

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih…
Izborni
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…
Izborni
Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici ETF / FON

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize…
Izborni
Pravni i etički aspekti poslovanja ETF / FON

Pravni i etički aspekti poslovanja

Upoznavanje studenata sa pravnim i etičkim aspektima poslovanja. Cilj predmeta je razumevanje pravnih i etičkih koncepata koji su sastavni deo menadžmenta, organizacije…
Izborni
Profesionalni i etički aspekti računarstva ETF / FON

Profesionalni i etički aspekti računarstva

Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i…
Izborni
ETF / FON

Startap menadžment

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa. Izučavanje zakonske regulative vezane za započinjanje sopstvenog…
Izborni
Analiza velikog skupa podataka ETF / FON

Analiza velikog skupa podataka

Cilj predmeta je da studenti sagledaju karakteristike i rešenja savremenih izazova u oblasti skladištenja i analitičkog procesiranja velikih i kompleksnih strukturiranih i…
Izborni
Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji ETF / FON

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Osposobljavanje polaznika da se upoznaju sa trenutnim stanjem u oblasti blockchain tehnologija i razumeju specifičnosti distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi.
Izborni
Dizajn interaktivnih multimedija ETF / FON

Dizajn interaktivnih multimedija

Razumavanje koncepta multimedija i gradivnih blokova multimedija u kontekstu kreiranja interaktivnih multimedijalnih sistema. Upoznavanje sa komponentama interaktivnih multimedijalnih sistema, njihovim dizajniranjem i…
Izborni
Finansijske tehnologije ETF / FON

Finansijske tehnologije

Cilj predmeta je da polaznicima približi osnovne principe, metode, tehnike i postupke po kojima savremene finansijske tehnologije menjaju finansijski sistem zasnovan na…
Izborni
Internet marketing i društveni mediji ETF / FON

Internet marketing i društveni mediji

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa Internet marketingom, poslovnim modelima nastupa na Internetu, da savladaju tehnike izrade Internet marketinga…
Izborni