Kratki program studija: Interaktivno računarstvo

Kratkim ciklusom studija Interaktivno računarstvo student stiče opšte i predmetno specifične kompetencije iz oblasti interaktivnog računarstva i izdati sertifikat nosi oznaku Interaktivno računarstvo. Pod pretpostavkom zadovoljavajućih opštih kompetencija u oblasti IT, nakon završetka kratkog ciklusa student je spreman za brzo uključivanje u rad u ovoj užoj oblasti.

Pored tri obavezna, student bira dva predmeta iz grupe izbornih predmeta.

Interakcija čovek-računar (1) ETF / FON

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu,…
Obavezni
Računarska grafika ETF / FON

Računarska grafika

Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike, animacije i interakcije sa korisnikom. Savladavanje praktičnih veština programiranja grafičkih aplikacija, teoretskih osnova…
Obavezni
Dizajn interaktivnih multimedija ETF / FON

Dizajn interaktivnih multimedija

Razumavanje koncepta multimedija i gradivnih blokova multimedija u kontekstu kreiranja interaktivnih multimedijalnih sistema. Upoznavanje sa komponentama interaktivnih multimedijalnih sistema, njihovim dizajniranjem i…
Obavezni
Cloud infrastruktura i servisi ETF / FON

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i…
Izborni
Nauka o podacima ETF / FON

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih…
Izborni
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…
Izborni
Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama ETF / FON

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak…
Izborni
Razvoj aplikacija u Cloud okruženju ETF / FON

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.
Izborni
Računarska simulacija i virtuelna realnost ETF / FON

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama računarske simulacije i virtuelne realnosti i da ukaže…
Izborni
Računarske igre ETF / FON

Računarske igre

Sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština potrebnih za razvoj računarskih 2D i 3D video igara.
Izborni
Neuralne mreže ETF / FON

Neuralne mreže

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima neuralnih mreža, različitim arhitekturama, sposobnostima učenja neuralnih mreža itd. Osposobljavanje studenata da samostalno projektuju neuralne mreže i…
Izborni
Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici ETF / FON

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize…
Izborni
Primene veštačke inteligencije ETF / FON

Primene veštačke inteligencije

Upoznavanje sa aktuelnim tehnologijama veštačke inteligencije (VI) i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama otvorenog koda koje implementiraju različite…
Izborni
Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju ETF / FON

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Ovladavanje naprednim metodama paralelnog i funkcionalnog programiranja, i njihovom primenom u implementaciji algoritama i alata za veštačku inteligenciju. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama…
Izborni
IoT mreže ETF / FON

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Upoznavanje studenata sa arhitekturom, protokolima, aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna…
Izborni
Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara ETF / FON

Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara

Razumevanje interakcije čovek-računar iz perspektive korisnika i razumevanje korisničkog iskustva sa posebnim osvrtom na kognitivne osobenosti (i ograničenja) korisnika. Upoznavanje sa kognitivnim…
Izborni
Marketing i prodaja u digitalnom okruženju ETF / FON

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Cilj predmeta je da studente upozna sa transformacijama koje digitalne tehnologije donose marketingu i prodaji. Sticanje znanja za kreiranje digitalne marekting strategije.…
Izborni
Metode soft-kompjutinga ETF / FON

Metode soft-kompjutinga

Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama projektovanja neuralnih mreža, fazi sistema,genetskih algoritama i hibridnih sistema, sa osnovnim ciljem njihove primene u…
Izborni