Kratki program studija: Informacione tehnologije

Ovim kratkim ciklusom studija student stiče predmetno specifične kompetencije iz odabranog skupa predmeta, koji može da izabere iz širokog spektra predmeta zajedničkih master akademskih studija koje zajednički izvode Fakultet organizacionih nauka i Elektrotehnički fakultet. Izdati sertifikat nosi opštu oznaku Informacione tehnologije. Ovaj kratki ciklus je namenjen i poslodavcima koji mogu izabrati upravo one teme i onaj skup znanja i veština koji im je potreban. Pod pretpostavkom zadovoljavajućih opštih kompetencija u oblasti IT, nakon završetka ovog kratkog ciklusa student je spreman za brzo uključivanje u rad u predmetnoj užoj oblasti.

Student bira pet predmeta iz grupe izbornih predmeta.

Analiza socijalnih mreža ETF / FON

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje…
Obavezni
Tehnološko preduzetništvo ETF / FON

Tehnološko preduzetništvo

Cilj predmeta je da osposobi buduće menadžere za aktivnosti tehnološkog (IT) preduzetništva, koje predstavlja proces u kome preduzetnik prepoznaje ideje vezane za…
Obavezni
Teorija informacija i kodovi na grafovima ETF / FON

Teorija informacija i kodovi na grafovima

Cilj predmeta je da se izlože osnovne postavke Teorije informacija i njihova primena u cilju dostizanja teorijskih granica vezanih za obradu i…
Obavezni
Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom ETF / FON

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Sticanje znanja iz oblasti projektovanja i upravljanja procesima – projektima inovacija i razvoja proizvoda, usluga, procesa, tehnologije, organizacije od ideje do realizacije;…
Obavezni
Interakcija čovek-računar (1) ETF / FON

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu,…
Obavezni
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…
Obavezni
Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja ETF / FON

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj…
Obavezni
Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama ETF / FON

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak…
Obavezni
Primenjeno paralelno programiranje ETF / FON

Primenjeno paralelno programiranje

Upoznavanje sa osnovnim konceptima modernih paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa nekoliko najznačajnijih paralelnih programskih modela.
Obavezni
Razvoj aplikacija u Cloud okruženju ETF / FON

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.
Obavezni
Sajber bezbednost ETF / FON

Sajber bezbednost

Osposobljavanje polaznika za razumevanje različitih modela sajber bezbednosti, učenje principa u oblasti sajber bezbednosti, prolazak kroz sve faze sigurnosti informacija tako da…
Obavezni
Napredne računarske mreže ETF / FON

Napredne računarske mreže

Upoznavanje sa naprednim računarskim mrežama i telekomunikacionim sistema koji pokrivaju oblast žičnih i bežičnih komunikacija i izučavanje multimedijalnih korisničkih servisa, protokolima koji…
Obavezni
Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari ETF / FON

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Upoznavanje sa senzorima i senzorskim sistemima neophodnim u dizajnu IoT rešenja za autoindustriju, procesnu industriju, nadzor, zdravstvo, poljoprivredu, ekologiju, monitoring vitalnih objekata,…
Obavezni
Napredno mašinsko učenje ETF / FON

Napredno mašinsko učenje

Upoznavanje sa modelima za predviđanje kada podaci nisu nezavisni, već se može eksploatisati struktura, ili se predviđati kompleksni izlazi. Razumevanje potreba za…
Obavezni
ETF / FON

Startap menadžment

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa. Izučavanje zakonske regulative vezane za započinjanje sopstvenog…
Obavezni
Napredno mobilno računarstvo ETF / FON

Napredno mobilno računarstvo

Steći znanje i veštine potrebne za pisanje aplikacija koje se izvršavaju na mobilnim računarskim uređajima u različitim sistemskim okruženjima sa ograničenim sistemskim…
Obavezni
Tehnike i alati veštačke inteligencije ETF / FON

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Ovladavanje tehnikama i alatima veštačke inteligencije aktuelnim u analizi podataka.
Obavezni
Neuralne mreže ETF / FON

Neuralne mreže

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima neuralnih mreža, različitim arhitekturama, sposobnostima učenja neuralnih mreža itd. Osposobljavanje studenata da samostalno projektuju neuralne mreže i…
Obavezni