Kratki program studija: Distribuirano računarstvo

Kratkim ciklusom studija Distribuirano računarstvo student stiče opšte i predmetno specifične kompetencije iz oblasti distribuiranog računarstva i izdati sertifikat nosi oznaku Distribuirano računarstvo. Pod pretpostavkom zadovoljavajućih opštih kompetencija u oblasti IT, nakon završetka kratkog ciklusa student je spreman za brzo uključivanje u rad u ovoj užoj oblasti.

Pored tri obavezna, student bira dva predmeta iz grupe izbornih predmeta.

Kriptografija ETF / FON

Kriptografija

Upoznavanje studenata sa različitim aspektima informacione bezbednosti. Razumevanje osnova kriptografije i sigurnosnih protokola. Obuka studenata za obavljanje poslova iz oblasti zaštite računarskih…
Obavezni
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…
Obavezni
Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja ETF / FON

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj…
Izborni
Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama ETF / FON

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak…
Izborni
Primenjeno paralelno programiranje ETF / FON

Primenjeno paralelno programiranje

Upoznavanje sa osnovnim konceptima modernih paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa nekoliko najznačajnijih paralelnih programskih modela.
Izborni
Razvoj aplikacija u Cloud okruženju ETF / FON

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.
Izborni
Sajber bezbednost ETF / FON

Sajber bezbednost

Osposobljavanje polaznika za razumevanje različitih modela sajber bezbednosti, učenje principa u oblasti sajber bezbednosti, prolazak kroz sve faze sigurnosti informacija tako da…
Izborni
Interakcija čovek-računar (1) ETF / FON

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu,…
Izborni
Nauka o podacima ETF / FON

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih…
Izborni
Napredne računarske mreže ETF / FON

Napredne računarske mreže

Upoznavanje sa naprednim računarskim mrežama i telekomunikacionim sistema koji pokrivaju oblast žičnih i bežičnih komunikacija i izučavanje multimedijalnih korisničkih servisa, protokolima koji…
Izborni
Napredno mobilno računarstvo ETF / FON

Napredno mobilno računarstvo

Steći znanje i veštine potrebne za pisanje aplikacija koje se izvršavaju na mobilnim računarskim uređajima u različitim sistemskim okruženjima sa ograničenim sistemskim…
Izborni
Obrada prirodnih jezika (1) ETF / FON

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i tehnikama statističke obrade prirodnih jezika. Prikaz nekih od glavnih morfoloških, sintaksnih i semantičkih problema iz računarske…
Izborni
Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici ETF / FON

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize…
Izborni
Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu ETF / FON

Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu

Detaljno upoznavanje sa optimizacionim algoritmima koji se najčešće koriste u inženjerskoj praksi. Uvođenje u koncepte rešavanja optimzacionih problema u situacijama od interesa…
Izborni
Računarska grafika ETF / FON

Računarska grafika

Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike, animacije i interakcije sa korisnikom. Savladavanje praktičnih veština programiranja grafičkih aplikacija, teoretskih osnova…
Izborni
Računarski interfejsi ETF / FON

Računarski interfejsi

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima prenosa podataka koji se sreću kod računarskih sistema. Analiziraju se standardni interfejsi,…
Izborni
Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari ETF / FON

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Upoznavanje sa senzorima i senzorskim sistemima neophodnim u dizajnu IoT rešenja za autoindustriju, procesnu industriju, nadzor, zdravstvo, poljoprivredu, ekologiju, monitoring vitalnih objekata,…
Izborni
Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji ETF / FON

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Osposobljavanje polaznika da se upoznaju sa trenutnim stanjem u oblasti blockchain tehnologija i razumeju specifičnosti distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi.
Izborni