Kratki program studija: Analiza podataka

Kratkim ciklusom studija Analiza podataka student stiče opšte i predmetno specifične kompetencije iz oblasti analize podataka i izdati sertifikat nosi oznaku Analiza podataka. Pod pretpostavkom zadovoljavajućih opštih kompetencija u oblasti IT, nakon završetka kratkog ciklusa student je spreman za brzo uključivanje u rad u ovoj užoj oblasti.

Pored tri obavezna, student bira dva predmeta iz grupe izbornih predmeta.

Nauka o podacima ETF / FON

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih…
Obavezni
Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici ETF / FON

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize…
Obavezni
Mašinsko učenje (1) ETF / FON

Mašinsko učenje

Sticanje znanja rada algoritama mašinskog učenja, njihova implementacija u odabranom softverskom okruženju.
Obavezni
Analiza socijalnih mreža ETF / FON

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje…
Izborni
Teorija informacija i kodovi na grafovima ETF / FON

Teorija informacija i kodovi na grafovima

Cilj predmeta je da se izlože osnovne postavke Teorije informacija i njihova primena u cilju dostizanja teorijskih granica vezanih za obradu i…
Izborni
Cloud infrastruktura i servisi ETF / FON

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i…
Izborni
Interakcija čovek-računar (1) ETF / FON

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu,…
Izborni
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…
Izborni
Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja ETF / FON

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj…
Izborni
Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama ETF / FON

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak…
Izborni
Primenjeno paralelno programiranje ETF / FON

Primenjeno paralelno programiranje

Upoznavanje sa osnovnim konceptima modernih paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa nekoliko najznačajnijih paralelnih programskih modela.
Izborni
Napredno mašinsko učenje ETF / FON

Napredno mašinsko učenje

Upoznavanje sa modelima za predviđanje kada podaci nisu nezavisni, već se može eksploatisati struktura, ili se predviđati kompleksni izlazi. Razumevanje potreba za…
Izborni
Neuralne mreže ETF / FON

Neuralne mreže

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima neuralnih mreža, različitim arhitekturama, sposobnostima učenja neuralnih mreža itd. Osposobljavanje studenata da samostalno projektuju neuralne mreže i…
Izborni
Obrada i prepoznavanje govora ETF / FON

Obrada i prepoznavanje govora

Upoznavanje studenata sa osnovama nauke o govoru. Razumevanje osnovnih principa fonetskih i fonoloških procesa. Osposobljavanje studenata da razumeju i koriste osnovne računske…
Izborni
Odabrane matematičke metode analize podataka ETF / FON

Odabrane matematičke metode analize podataka

Sticanje opštih znanja o matematičkim metodama analize podataka i mogućnostima njihove primene.
Izborni
Primene veštačke inteligencije ETF / FON

Primene veštačke inteligencije

Upoznavanje sa aktuelnim tehnologijama veštačke inteligencije (VI) i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama otvorenog koda koje implementiraju različite…
Izborni
Profesionalni i etički aspekti računarstva ETF / FON

Profesionalni i etički aspekti računarstva

Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i…
Izborni
Tehnike i alati veštačke inteligencije ETF / FON

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Ovladavanje tehnikama i alatima veštačke inteligencije aktuelnim u analizi podataka.
Izborni