Srđan Nasković

menadžer za razvoj biznisa, TeleGroup

Oblast: marketing

Šta o marketingu i menadžmentu možeš da naučiš od nekoga ko je završio pravo? Mnogo toga.

Srđan je završio Osmu Beogradsku gimnaziju prirodno-matematičkog smera, a potom i Pravni fakultet. Prvo zaposlenje mu je bilo u JP Gradsko stambeno, gde je vodio odeljenje koje se bavi pravnim poslovima i gde mu je jedan od zadataka bio da vodi sednice upravnog odbora.

Tokom tih sednica se upoznao sa različitim strateškim razmišljanjima i načinom razmena ideja sa ljudima iz C nivoa upravljanja. I tu se desio preokret. Shvatio je da bi karijeru voleo da razvija u pravcu menadžerskog poziva, a ne usko prvanog. Nakon nekog vremena prešao je u Orion telekom da bi vodio njihovu firmu koja se bavi pružanjem usluga razvoja i održavanja televizije. Trenutno je deo kompanije Telegroup i radi na razvoju biznisa iz domena video tehnologija.

Pitamo Srđana

Omiljeni predmet u srednjoj školi?

Geografija.

Ko ti je bio uzor u srednjoj školi?

Flavio Briatore.

Najbolji savet za karijeru koji si dobio i od koga?

Na žalost ni od koga, sve sam morao sam na svom iskustvu da osetim.

Zašto želiš da učestvuješ u ovom programu?

Na mladima svet ostaje, ako mogu i promil jedan da im pomognem nekim svojim dosadašnjim iskustvom biće mi čast da im se stavim na raspolaganje i pokušam da im olakšam neke odluke i sagledavanje stvari iz višeg ugla.