Aleksandar Tomić

menadžer za razvoj strateškog poslovnog plana, Telekom Srbija

Oblast: strateško upravljanje

Kao rođeni Kragujevčanin, Aleksandar je završio Prvu kragujevačku gimnaziju, a potom u istom gradu i Prirodno-matematički fakultet u grupi matematika, smer Računarstvo. Po završetku fakulteta radio je kao profesor matematike i informatike u svojoj bivšoj školi — Prvoj kragujevačkoj. Iako poslednjih 15 godina ne radi kao profesor, i dalje ima želju da deli stečena znanja. Kao Karijera 4.0 mentor ti neće rešavati domaći iz matematike 🙂, već će ti preneti iskustva iz poslovne karijere, upoznati te sa izazovima na koje je nailazio i naučenim lekcijama. Raduje se upoznavanju sa razmišljanjima mlađih generacija kako bi sagledao potencijalne šanse za pozitivnim promenama u sopstvenom poslovnom okruženju.

Osim posla u gimnaziji, Aleksandar je radio u Regionalnoj razvojnoj agenciji u Kragujevcu, a od 2012. godine je zaposlen u kompaniji Telekom Srbija. Projekti na kojima je tu radio su brojni: uspostavljanje informaciono-dokumentacionog centra Regionalne agencije, razvoj strategija održivog razvoja više gradova i opština, razvoj i implementacija više strateških planova Telekoma Srbija, razvoj Sistema korporativnih rizika…

Pitamo Aleksandra

Omiljeni predmet u srednjoj školi?

Matematika.

Ko ti je bio uzor u srednjoj školi?

Moj otac, mašinski inženjer koji je i kod kuće često bio za tehničkom tablom.

Koji savet bi danas dao 18-godišnjem Aleksandru?

Budi slobodno samouvereniji.

Šta te je najviše iznenadilo kada si počeo da radiš?

S obzirom na to da mi je prvi poslovni angažman bio profesor matematike, najviše sam bio iznenađen spoznajom toga koje su sve veštine bile neophodne u svakodnevnom radu, a koje nisu bile predmet stručnih znanja.