Preuzmi inicijativu – napravi razliku. Odmah.

Iako je Srbija mala zemlja, zadali smo sebi velike ciljeve za brz rast i napredak. Naši članovi su osnivači visokotehnoloških kompanija i korporativni lideri koji imaju visoke standarde i velike ambicije. Mi volimo tehnologiju, posebno kada se koristi za pametnije i bolje ishode. Cilj Inicijative Digitalna Srbija je da programi koje podržavamo dovedu do pravih promena i da se sve strane angažuju. Udruženje se zasniva na saradnji svih članova, razmeni mišljenja i otvorenoj diskusiji. Ujedinjuje nas želja da značajno doprinesemo napretku i boljoj budućnosti Srbije.

Naši ciljevi ukratko:

01. Političko okruženje

Unapređivanje vladine politike i modernizacija pravnog okvira kako bi se stvorilo povoljno poslovno okruženje koje će negovati tehnološko preduzetništvo i privlačiti domaće i strane investitore.

02. Edukacija

Poboljšanje obrazovanja kroz jačanje formalnog obrazovnog sistema, pospešujući razvoj talenata u Srbji i stvaranje novih obrazovnih mogućnosti kako bi postojeća radna snaga održala korak sa digitalnim promenama.

03. Pokretanje startapa

Pružanjem pomoći preduzetničkim kompanijama u početnoj fazi (startap kompanije, engl. start-up) i u fazi rasta (engl. scale-up) kako bi pokrenule i proširile svoje poslovanje.

03.  Misija i vizija

Naš cilje da stvorimo okruženje u kome će srpske tehnološke kompanije, svaka u svojoj oblasti, postati regionalni lideri i samim tim dovesti do otvaranja novih radnih mesta, kao i do većeg kvaliteta života.

05.  Javna komunikacija

Pospešivanje razmene ideja i olakšavanje saradnje putem lokalnih i međunarodnih događaja, stvaranjem prilika za dijalog širom Srbije, korišćenje poslovnih mreža i medijskog prostora.

Političko okruženje u službi digitalnih inovacija

U strategiji za razvoj informacionih tehnologija, država je povukla odlučujuće korake koji se tiču tehnološkog preduzetništva, uključujući i modernizaciju poreske politike, pravnog i administrativnog poslovnog okruženja.

Vlada se obavezala da će pomoći promociju tehnoloških kompanija u inostranstvu i zbog toga Inicijativa Digital Srbija prepoznaje državu, ne samo kao partnera digitalne transformacija već i njenog revnosnog promotera.

DSI radiće na tome da se pravni i regulatorni okvir kreira, prilagodi i optimizuje kako bi se omogućio rast i razvoj IT preduzetništva, startapova, digitalnih talenata i inovacija. Olakašaćemo dijalog između ključnih političkih, društvenih i ekonomskih aktera.

Unapređivanje digitalnih veština, za zaposlene i za buduće generacije

Uprkos nedavnom napretku u oblasti obrazovanja, Srbija se i dalje suočava sa ozbiljnim problemima u oblasti digitalnog obrazovanja. Škole i fakulteti nemaju dovoljno sredstava, a prirodne nauke često nisu prvi izbor studenata.

Cilj Inicijative Digitalna Srbija je unapređivanje digitalnog obrazovanja na svim nivoima.  U osnovnim školama, očekujemo da Informatika postane obavezan predmet  već u školskoj 2017/2018 godini.  Ovo bismo ostvarili impementacijom besplatne digitalne platforme za učenje – BubbleBee/Petlja. U srednjim školama, zalažemo se za otvaranje specijalizovanih informatičkih kabineta u čitavoj Srbiji, i promociji takmičenja u programiranju.

Naš strateški cilj je ambiciozan: da do 2025. godine udesetostručimo broj programera, digitalnih i IT stručnjaka.

Želimo da pomognemo startap preduzetnicima znanjem,  mentorisanjem, povezivanjem  i unapređivanjem poslovnog okruženja.

Srpski startap ekosistem je dinamičan i poseduje izuzetne inženjere i preduzetnike. Do sada je u okviru njega realizovan niz investicija, međutim postoji manjak kapaciteta za kreiranje proizvoda i globalni marketing.

Inicijativa Digital Srbija će omogućiti preduzetnicima lakši pristup tehničkoj ekspertizi u okviru DSI članstva, pri čemu ćemo uključiti partnerstva koja će im omogućiti testiranje proizvoda u okviru DSI organizacija.

Saradnja sa državnim organima omogućila bi osnivanje novih prostora za startap zajednicu, van već prepoznatih prostora u Beogradu i Novom Sadu.  Svaka neiskorišćena nekretnina u javnom vlasnišvu može postati nova prilika i novo mesto razvoja IT sektora.

Scale-up

Scale-up kompanije očekuje značajan rast u srednjoročnom periodu i kao takve imaju potrebu za povećavanjem broja zaposlenih. Pronalaženje i zapošljavanje ljudi sa odgovarajućim iskustvom i znanjima je izazovno, zato što scale-up zahteva specijalizovanije i stručnije kadrove od startap -ova.

IDS će promocijom Srbije i Beograda kao poželjnog mesta za život raditi na privlačenju stranih i zadržavanju domaćih stručnjaka.  Ohrabrili bismo domaće vlasti da poreskim olakšicama privuku strane eksperte, ali bismo napravili i bazu podataka startup i scaleup kompanija u Srbiji.

Dugoročna inicijativa

Inicijativa Digitalna Srbija će se fokusirati na generalni brending i dugoročnu viziju digitalne transformacije u Srbiji.  Vladi ćemo preporučiti najbolje prakse i ideje za modifikaciju zakonodavstva u cilju ohrabrivanja investicionih fondova da ulažu u domaće kompanije. Razvijaćemo mehanizme za „uvoz“ preduzetnika iz drugih zemalja (region i šire). Istovremeno, ohrabrivaćemo multinacionalne kompanije poput Microsoft-a i Telenora, uspostave svoje operacije u Srbiji.

Misija i vizija

Srbija se pridružuje klubu vodećih zemalja 21. veka u digitalnoj ekonomiji

Čitav svet je u tranziciji prema digitalnoj ekonomiji i upravo to vidimo kao priliku da se Srbija uključi u ekskluzivan klub zemalja koje će biti vodeće u 21. veku. Znamo da je ovo moguće postići, s obzirom na to da je Srbija već pokazala sposobnost u kreiranju jedinstvenih i vrednih digitalnih dobara.

Ciljevi Inicijative Digitalna Srbija

-unapređivanje vladine politike i modernizacija pravnog okvira
-poboljšanje obrazovanja kroz jačanje formalnog obrazovnog sistema
-pružanje pomoći preduzetničkim kompanijama u početnoj fazi  i u fazi rasta
-olakšavanje pristupa mentorstvu, obezbeđivanje radnog prostora i programa za ubrzanje rasta

Lakša saradnja i razmena ideja

– putem lokalnih i međunarodnih događaja
– stvaranje prilika za dijalog širom Srbije što će omogućiti da čitavo naše društvo sagleda mogućnosti koje se stvaraju kao i da se odgovori na otvorena pitanja
– korišćenje poslovnih mreža i medijskog prostora kako bi se izgradila svest o digitalnom ekosistemu ali i istaklo koliko je Srbija odlično mesto za investicije, rad i život.

Naša kultura

Naši članovi su osnivači visokotehnoloških kompanija i korporativni lideri koji imaju visoke standarde i velike ambicije.

Cilj DSI je da programi koje podržavamo dovedu do pravih promena i da se sve strane angažuju. Udruženje se zasniva na saradnji svih članova, razmeni mišljenja i otvorenoj diskusiji. Ujedinjuje nas želja da značajno doprinesemo napretku i boljoj budućnosti Srbije.

Oblasti našeg rada i programi

-težimo ka upotpunjenom digitalnom ekosistemu i njegovim različitim elementima, počev od zakonodavnih i pravnih okvira i obrazovanja do globalnih komunikacija.
-postavili smo jasne ciljeve, aktivnosti, budžet i način na koji ćemo meriti uspešnost,  imajući na umu dugoročnu strategiju
-želimo da naši kratkoročni rezultati budu vidljivi i ponašamo se kao startap kompanija: istražujemo, isprobavamo i brzo sprovodimo u delo naše ideje i koncepte

Javna komunikacija

Dijalog sa javnošću i međunarodni uticaj

Cilj nam je da uspostavimo dijalog i interakciju sa javnošću da bismo podigli svest o prilikama koje digitalna transformacija donosi.

Inicijativa Digitalna Srbija će organizovati i fasilitovati  događaje gde će preduzetnici, kompanije, finansijski investitori i mladi  moći da se povežu i dobiju informacije vezane za trendove i mogućnosti tehnologije (okupljanja, sajmovi i javni događaji u tehnološkim kompanijama).

Naša glavna poruka međunarodnoj zajednici će biti da se Srbija pridružuje klubu vodećih zemalja 21. veka u digitalnoj ekonomiji.