Tim Inicijative Digitalna Srbija

Ko smo i šta radimo: Mi smo rukovodstvo Inicijative Digitalna Srbija i vaš prvi kontakt u vezi sa Digitalnom Srbijom.

TIM

Branko Milutinović

Predsednik upravnog odbora Inicijative digitalna Srbija

Jelena Drakulić Petrović

Zamenica predsednika upravnog odbora Inicijative digitalna Srbija

Dragan Tomić

Predsednik izvršnog odbora Inicijative digitalna Srbija