Bord Inicijative Digitalna Srbija

Inicijativa Digitalna Srbija je udruženje koje povezuje više industrija i koje je formirano oko zajedničke vizije osnivača da od Srbije naprave jednu od vodećih lokaciju u Evropi za digitalne inovacije. Branko Milutinović, predsednik Upravnog odbora  istakao je na osnivačkom sastanku: “Srpske inovacije i uspešne priče ne treba više posmatrati kao puku slučajnu sreću, već kao nešto što treba očekivati. Zahvaljujući digitalnom razvoju, uspeh sada može biti zasnovan na svojoj suštini: kreativnosti, znanju i profesionalizmu.  Zato je naša odluka da investiramo u digitalnu edukaciju i IT preduzetništvo izuzetno važna za budućnost čitave naše zajednice – ona će osnažiti sve one izuzetne ljude da izgarde svoje vizije o onome što još uvek ne postoji. U tom procesu, oni će biti naši šampioni”.

Članovi Upravnog odbora

Branko Milutinović

Nordeus d.o.o. Beograd, predsednik Upravnog odbora

Jelena Drakulić Petrović

Ringier Axel Springer d.o.o. Beograd, zamenica predsednika Upravnog odbora

Stefan Salom

Infostud 3 d.o.o. Subotica

Igor Bogićević

Seven Bridges Genomics d.o.o. Beograd

Nemanja Žilović

Telenor d.o.o. Beograd

Dragan Tomić

Microsoft Software d.o.o. Beograd

Milan Simić

Telekom Srbija a.d. Beograd

Vukašin Stojkov

Udruženje SEE ICT

Emmanuel Koenig

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Članovi Izvršnog odbora

Olga Mirković-Maksimović

Ringier Axel Springer d.o.o. Beograd

Petar Stakić

Infostud 3 d.o.o

Nikola Čavić

Nordeus d.o.o.

Filip Banković

Telekom a.d.

Igor Bogićević

Seven Bridges Genomics d.o.o. Beograd

Jasmina Vignjević

Telenor d.o.o. Beograd

Tadej Kurepa

Microsoft Software d.o.o. Beograd

Zoja Kukić

StartIT

Zašto Inicijativa Digitalna Srbija

Članice Inicijative Digitalna Srbija